Minder verkeersongevallen in Utrecht

In 2018 registreerde de politie op gemeentelijke wegen in Utrecht minder dan 2000 ongevallen, zo blijkt uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Voorgaande jaren lag dit aantal altijd hoger. Ondanks de afname, daalt het gevoel van onveiligheid niet. In de inwonersenquĂȘte 2018 zijn bewoners iets minder tevreden over de verkeersveiligheid dan in 2017. Uit een analyse van 96 ongevallen die in 2018 in het nieuws zijn geweest, blijkt dat vooral gedrag een belangrijke oorzaak van ongevallen is. Stimuleren van verkeersveilig gedrag is dan ook een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren werkt Utrecht ook aan de fysieke inrichting van de stad, met momenteel 24 lopende projecten en vier die afgelopen halfjaar zijn opgeleverd. Daarnaast was er via educatie en bewustwording aandacht voor veiliger verkeersgedrag. Acht smiley-borden zijn sinds eind 2017 op wisselende locaties in de stad te zien. Eind 2018 zijn nog eens vier extra snelheidsdisplays aangeschaft, waarvan de snelheidsmetingen ook te vinden zijn op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid.
 
Verkeershandhaving
In de tweede helft van 2018 heeft de politie 214 verkeershandhavingsacties gehouden, nog los van de reguliere politiediensten waar verkeersveiligheid aan bod komt. In totaal zijn hierbij 26.537 bekeuringen uitgedeeld en 28 rijbewijzen ingevorderd voor te hard rijden en rijden onder invloed van alcohol. Tussen april en augustus 2018 werden op zes locaties binnen de gemeente ruim 11.600 automobilisten geflitst. Meer informatie is te vinden in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht