nieuwsbericht gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht en Rabobank willen woningen, werkplekken en groen toevoegen op de hoek Croeselaan en Jan van Foreeststraat. Het stedenbouwkundig programma van eisen voor de herontwikkeling op dit terrein, dat nu vooral in gebruik is als parkeerplaats, is vrijgegeven voor reacties. Daarnaast ondertekende wethouder Eelco Eerenberg een samenwerkingsovereenkomst met Bewonersvereniging Ondaatje over het nieuw te bouwen appartementengebouw pal voor het Matserterrein.

Eelco Eerenberg, wethouder Stationsgebied: “Aan deze zijde van het station zijn we volop bezig om veel woningen te bouwen en de openbare ruimte te verbeteren. Met dit plan zorgen we voor samenhang met het appartementengebouw Ondaatje én maken we van een parkeerterrein een plek waar je graag woont, doorheen loopt of gaat werken.”

Angelique Suijkerbuijk, directeur Vastgoed en facilitair bij Rabobank: “Als Rabobank staan wij, letterlijk en figuurlijk, midden in Utrecht. Met deze herontwikkeling willen we onze verbinding met de stad verder versterken op een wijze die bij ons coöperatieve karakter past. Daarom zal het terrein aan de Croeselaan niet alleen een werkplek worden, maar ook een plek waar Utrechters elkaar kunnen ontmoeten en wonen. Wij kijken er naar uit om dit project samen met de stad verder vorm te geven.”

Op het zogenaamde Matserterrein staan momenteel twee gebouwen van Rabobank: Zilver en Auditorium. Het auditorium wordt gesloopt. Gebouw Zilver, dat vroeger het hoofdkantoor van energiemaatschappij Remu was, wil Rabobank renoveren. Op de rest van het terrein wil Rabobank een levendige en multifunctionele ontmoetingsplek creëren met een mix van publieke faciliteiten, kantoren voor de bank en circa 130 duurzame woningen. Deze woningen komen grotendeels langs de Jan van Foreeststraat te liggen. Achter die woningen komen privé en gedeeltelijk semi-openbare tuinen. Onder de te realiseren kantoren komen parkeerplaatsen die niet te zien zijn vanaf de straat.

Op de hoek van Croeselaan en Valeriusbaan ontstaat een klein plein met toegang tot een openbare, groene wandelroute tussen de nieuwbouw: de Promenade. Deze route met voorzieningen wordt op termijn verbonden met een door de gemeente te realiseren wandelroute naar de Moreelsebrug en Utrecht Centraal. Zo wordt het gebied verbonden met de binnenstad en het station.

Ondaatje

Aan de Croeselaan, pal voor het Matsterterrein, komt in 2026/2027 het nieuwe appartementengebouw Ondaatje, vernoemd naar mensenrechtenactivist Quint Ondaatje. Ondaatje vervangt deels de Croeselaan-woningen die gesloopt of getransformeerd worden voor de bouw van Beurskwartier. Het gebouw krijgt maximaal 60 sociale en middeldure huurwoningen, groenvoorzieningen en ruimte voor voorzieningen op de begane grond.

Thijs de Bekker, bewoner Croeselaan: "Bewoners, gemeente en architect zijn samen het wiel aan het uitvinden in een uniek project. Nooit eerder stond de gemeente garant voor nieuwbouw van vervangende woningen in een slooptraject. Als bewoners krijgen wij gelijkwaardige woningen terug en werken samen aan hoe deze eruitzien en gebouwd gaan worden. Het participatieplan vormt de leidraad van deze co-creatie: onze belangen krijgen een even grote rol toebedeeld als de grote spelers in dit gebied, zoals de Rabobank en de Jaarbeurs."

Inmiddels ronden bewoners en gemeente samen de bouwenvelop af, waarin de ruimtelijke en beleidsmatige kaders van het bouwproject zijn vastgelegd. Eind februari ondertekende wethouder Eelco Eerenberg een samenwerkingsovereenkomst met Bewonersvereniging Ondaatje. Eerenberg: “Ik ben trots op de stappen die we maken samen met de bewoners. Het unieke co-creatietraject is twee jaar geleden gestart. Er wordt intensief samengewerkt en nagedacht over de invulling van zowel de buitenkant als binnenkant van het gebouw. Daarnaast heeft ieder huishouden verschillende individuele gesprekken met een architect over hun eigen woning. Door dit intensieve traject is er vertrouwen in elkaar en komen we straks tot een nieuw gebouw waar mensen echt thuis zullen zijn.”

Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Om de plannen voor dit gebied goed op elkaar af te stemmen, maken gemeente en Rabobank één stedenbouwkundig programma van eisen voor het gebied. Daarin staat onder welke voorwaarden er gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld de maximale hoogte, wat voor soort woningen en hoeveel kantoorruimte. Ook stelt het programma eisen aan de hoeveelheid groen, de toegankelijkheid van het gebied en het gebruik van duurzame materialen en bouwmethodes.

Informatiebijeenkomst en inspraak

De gemeente organiseert samen met Rabobank op 21 maart om 19.00 uur een informatiebijeenkomst over het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwbouw. Inwoners zijn van harte welkom in het Stadskantoor (Stadsplateau 1) en krijgen daar een toelichting op de plannen voor nieuwbouw op deze plek. Ook per mail kan tot 7 april officieelgereageerd worden op het SPvE door een email te sturen aan: herontwikkeling.matserterrein@utrecht.nl.

Zie voor meer informatie: www.utrecht.nl/matserterrein.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht