nieuwsbericht gemeente Utrecht

De nieuwe stadswijk Merwede wordt autovrij. Om een autovrije wijk met ruim 10.000 bewoners bereikbaar te houden, richten de projectontwikkelaars en gemeente Utrecht in januari 2023 een Mobiliteitsbedrijf op. Dit mobiliteitsbedrijf verzorgt en garandeert allerlei vormen van vervoer binnen de wijk en van en naar de wijk. Het samenwerkingsverband van overheid en private partners geeft zo de gebiedsontwikkeling en mobiliteit van morgen vorm en is daarmee uniek in Nederland.

De wijk Merwede wordt autovrij. Dat betekent dat bewoners en bezoekers die met de auto reizen direct vanaf de Europalaan naar ondergrondse parkeergarages aan de rand van de wijk worden geleid. De rest van het gebied is niet toegankelijk voor auto’s, tenzij een tijdelijke ontheffing is verleend voor bijvoorbeeld een verhuizing. De gemeente kiest in de nieuwe stadswijk Merwede voor schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. Daardoor is er meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Bewoners worden gestimuleerd te fietsen en wandelen, te reizen met deelvervoer en het openbaar vervoer. De wijk wordt met nieuwe fiets- en wandelroutes over het Merwedekanaal met de stad verbonden. In de wijk komen verschillende deelvervoerhubs: plekken waar (elektrische) deelauto’s en andere vormen van deelmobiliteit staan. Ook wordt de Hoogwaardig Openbaarvervoerbaan aan de Europalaan verbeterd zodat mensen met snel OV van en naar de stad kunnen.

Mobiliteitsbedrijf Merwede

Het Mobiliteitsbedrijf voorziet in verschillende aspecten van de mobiliteit binnen Merwede, zoals het exploiteren van parkeergarages en bezoekersfietsparkeergarages, het verzorgen en aanbieden van deelmobiliteit voor bewoners en het aan- en bijsturen van het concept als geheel.

Daarnaast richten we een Gebiedsorganisatie Merwede op. Deze organisatie fungeert als een soort VvE voor de wijk, en krijgt als belangrijkste taken de invulling van de logistieke kant met servicewinkels, pakketwanden en lichte elektrische voertuigen en daarnaast de aanstelling van een of meerdere buurtconciërges die als ogen en oren in de wijk zullen fungeren. Alle toekomstige gebouweigenaren worden lid van die vereniging.

De ontwikkeling van de nieuwe stadswijk is een samenwerking van de projectontwikkelaars AM, Boelens de Gruyter, BPD, Greystar, G&S Vastgoed, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Lingotto, Round Hill Capital, Synchroon, 3T Vastgoed, en de gemeente Utrecht. De partijen investeren de komende 10 jaar gezamenlijk fors in dit Mobiliteitsbedrijf. Daarmee steunen ze langdurig het mobiliteitsconcept. Ze zijn dus ook samen verantwoordelijk voor het slagen daarvan. Na 10 jaar is er veel ervaring opgedaan en moet het Mobiliteitsbedrijf op eigen benen kunnen staan.

Parkeren 

Merwede is een wijk die voorsorteert op het reizen van de toekomst. De wijk wordt autovrij en kent dus een lage parkeernorm. Er is niet voor elk huishouden een parkeerplaats. Toekomstige bewoners en bezoekers met een auto kunnen kiezen om te parkeren in de ondergrondse parkeergarages (1800 parkeerplekken) aan de rand van Merwede, voor parkeren op afstand bij een P+R zoals Westraven of de nieuwe Mobiliteitshub XL in Papendorp, die naar verwachting klaar is in 2025. Daarnaast komen er 25.000 fietsparkeerplekken in de gebouwen.

Planning

We verwachten dat de eerste woningen en mobiliteitsservicepunten in 2025 of 2026 klaar zijn.
De nieuwe P+R Mobiliteitshub XL voor 500 tot 700 plekken in Papendorp zal rond diezelfde tijd klaar zijn. Als woningen eerder worden opgeleverd, leggen we daar tijdelijke servicepunten voor aan.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht