nieuwsbericht gemeente Utrecht

De verlofregeling voor raadsleden wordt gemoderniseerd. De verlofregeling wordt versoepeld van drie keer zestien weken naar één keer zestien weken en de mogelijkheid om daarna met telkens vier weken te verlengen. Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, laten weten.

Elk verlof duurt momenteel zestien weken en geen dag meer of minder. Verlengen mag, alleen voor weer zestien weken (maximaal 3 x 16 weken in een raadsperiode). In de praktijk betekent dat dat een raadslid die bijvoorbeeld na 20 weken ziek zijn weer beter is en aan de slag wil, toch 32 weken met verlof moet zijn en vervangen wordt. “Modernisering van deze verlofregeling is daarom hoognodig,” zegt Maarten van Heuven, voorzitter van de werkgeverscommissie van de Utrechtse gemeenteraad. “We hebben ons als gemeenteraad lang hard gemaakt voor deze versoepeling. We zijn dan ook blij met dit resultaat.” 

Geen uitbreiding verlofvormen 

Minister De Jonge is tegen een uitbreiding van de verlofvormen voor raadsleden, een onderwerp waar de gemeenteraad zich ook voor heeft ingezet. Het kabinet vindt het niet wenselijk de verlofvormen uit te breiden vanwege het bijzondere karakter van het ambt van volksvertegenwoordiger.  

“We streven nog steeds naar uitbreiding van de verlofvormen, om zo het raadswerk aantrekkelijk te houden,” aldus van Heuven. Zo is er alleen verlof en vervanging geregeld bij ziekte en zwangerschap, maar andere soorten verlof voor bijvoorbeeld geboorteverlof- of ouderschapsverlof, mantelzorg of adoptie is nog niet mogelijk. “De lobby stopt hier dus niet.”

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht