Museumhotel en uitbreiding nijntje museum stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop voor het Museumhotel en de uitbreiding van het nijntje museum vastgesteld. De eigenaar van het voormalig Altrecht-pand op de Lange Nieuwstraat, VORM Ontwikkeling B.V. (VORM), heeft bij de gemeente een voorstel ingediend om in het pand een Museumhotel te realiseren. In de binnentuin gaat het Centraal Museum het nijntje museum uitbreiden. Het rijksmonument aan de Lange Nieuwstraat krijgt hiermee een duurzame herbestemming en er ontstaat een nieuw hofje aan de binnenzijde van de Lange Nieuwstraat.

VORM gaat het monumentale pand aanpassen en heeft het gebouw naast de binnentuin gesloopt voor nieuwbouw. In het nieuwe pand realiseert hotelexploitant Prem Group een bijzonder hotelconcept: een Museumhotel met maximaal 84 themakamers van ‘Utrechtse iconen’, zoals Rietveld en de Stijl. Er komen (wisselende) exposities in het hotel. In samenwerking met het Centraal Museum kunnen er evenementen worden georganiseerd en arrangementen aangeboden.

Uitbreiding nijntje museum
Het Centraal Museum gaat met nieuwbouw in de binnentuin het nijntje museum uitbreiden. Door de uitbreiding kunnen jaarlijks meer mensen het museum bezoeken. Ook kan het museum professioneler voorzien in faciliteiten zoals garderobe, toiletten, een bezoekerscafé en een volwaardige theaterzaal.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht