Nacht van de Nacht: gemeente Utrecht maakt het deze winter extra donker. Doet u mee?

Utrecht zet tijdens de Nacht van de Nacht op 29 oktober 2022 de sierverlichting uit van bruggen, reclameobjecten, molens, watertorens, kunstwerken en kerken. Denk aan de Pieterskerk, de Prins Clausbrug, reclamevitrines in de binnenstad en het Stadhuis. Dit doet de gemeente om lichthinder tegen te gaan en om energie te besparen. De lichten gaan deze avond om 19:00 uur uit, zodat het effect goed merkbaar is voor mensen en dieren. Daarnaast gaat op verzoek van de gemeenteraad de sierverlichting, zoals aanlichting van gebouwen, waar mogelijk de hele winter uit. Verlichting die bijdraagt aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid blijft aan.

Susanne Schilderman (wethouder Openbare Ruimte): “In de openbare ruimte stappen we zo snel mogelijk over op ledverlichting waar dat nog niet is gebeurd, zodat in 2025 alle buitenlichten vervangen zijn. Daarmee besparen we energie en is de verlichting mens- en diervriendelijk. Vanaf 2023 gaat de buitenverlichting standaard een half uur later aan en een half uur eerder uit. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, woningbouworganisaties en sportparken meedoen om lichtvervuiling tegen te gaan en energie te besparen. Niet alleen tijdens voor Nacht van de Nacht, maar ook de rest van het jaar.”

Invloed op natuurlijk ritme van dieren

Verlichting heeft negatieve invloeden op onze natuur. Licht is voor de natuur de basis voor gedrag zoals broeden, voedsel zoeken en verplaatsing. Onnatuurlijk licht verstoort dat. Trekvogels bijvoorbeeld vermijden lichtstralen en wijken daardoor van hun beoogde richting af.

Om permanent iets te doen aan lichtvervuiling heeft de gemeente sinds 2017 veranderingen in de openbare verlichting aangebracht. De noodzakelijke verlichting, zoals lantaarnpalen, dimt standaard met 50%, in woonwijken tussen 23.00 uur en 7.00 uur en in de binnenstad tussen 00.00 uur en 7.00 uur. Tijdens de Nacht van de Nacht worden die eenmalig al vanaf 19.00 uur gedimd.

Help mee energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan

Zet om te beginnen op 29 oktober samen met de gemeente onnodige binnen- en buitenverlichting uit vanaf 19.00 uur.

Daarnaast roept de gemeente Utrecht bedrijven, scholen/universiteiten, sport- en woningbouwverenigingen en inwoners op om ook te kijken naar de mogelijkheden om lichtvervuiling structureel tegen te gaan. Energie besparen is vaak makkelijker dan je denkt. Bekijk wat je kunt doen, welke subsidies en leningen er zijn en hoe de gemeente kan helpen op Energie besparen | Gemeente Utrecht. Daarnaast zijn adviezen voor het structureel verminderen van lichtvervuiling te lezen op de website van de Natuur- en Milieufederaties: Aanbevelingen voor bedrijven - Nacht van de Nacht.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht