nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht presenteert een nieuw actieplan voor zelfbeheer van openbaar groen in de stad. Met dit plan zetten we in op meer inwoners, die openbaar groen zelf gaan onderhouden en beheren. Zo start in het voorjaar een publieke campagne om zelfbeheer breed te promoten. Ook willen we bestaande zelfbeheerinitiatieven nog beter ondersteunen met de ontwikkeling van één gemeentelijk loket waar inwoners terecht kunnen voor alles rond zelfbeheer van openbaar groen.


Fotograaf Maartje Kuperus


Wijkbijeenkomsten, en een publieke campagne
Met de start van (digitale) wijkbijeenkomsten kijken we samen met geïnteresseerde bewoners hoe we het zelfbeheer van openbaar groen kunnen verbeteren. Deze wijkbijeenkomsten vormen daarmee een aftrap voor het nieuwe zelfbeheerbeleid. Met de publieke campagne willen we het zelfbeheer van openbaar groen actief stimuleren en nieuwe zelfbeheerders werven. De campagne ontwikkelen we in samenwerking met actieve zelfbeheerders en start in het voorjaar 2021.

Wethouder Diepeveen (openbare ruimte): ‘We bieden inwoners al jaren de mogelijkheid om groen in de openbare ruimte te onderhouden en te beheren. Denk dan bijvoorbeeld aan: geveltuinen, boomspiegels, buurt- en stoeptuinen en het onderhouden van een stuk park. Dit werkt al goed, maar met dit nieuwe plan zetten we nog steviger in op initiatieven voor zelfbeheer van groen in de stad. Meer groen zorgt voor een gezonde, duurzame en aantrekkelijke stad voor inwoners en ook voor dieren!’

Start met zelfbeheer
We helpen graag inwoners, die een stukje openbaar groen willen onderhouden en beheren. Met tips, maar ook door materiaal en gereedschap beschikbaar te stellen. Ook kunnen inwoners een financiële bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds. Meer informatie over de mogelijkheden van zelfbeheer is te vinden op www.utrecht.nl/zelfbeheer.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht