nieuwsbericht gemeente Utrecht

Kinderen hebben een veilige woonplek nodig om zich te kunnen ontwikkelen en deel te worden van de maatschappij. Utrecht werkt hard aan gelijke kansen voor iedereen, ook voor kinderen. Vrijdag 26 januari opent in het hart van Vleuten een nieuw gemengd woonproject – ‘Nest’ – dat kinderen en jongeren de ruimte biedt om veilig en gezond op te groeien als dat thuis (tijdelijk) niet kan.

Wethouder Dennis de Vries (Jeugd, Jeugdzorg en Wonen): “Ieder kind verdient een goede, warme en veilige woonplek. Ook als dat thuis even niet gaat. Daarom zijn initiatieven als ‘Nest’ ontzettend waardevol voor kinderen en jongeren in onze stad. Dit woonproject staat symbool voor onze vernieuwende aanpak in de jeugdhulp, waarin hulp, informele zorg en wonen samenkomen, zodat kinderen en jongeren zich voluit kunnen blijven ontwikkelen”.

Veilige woonplek

In ‘Nest’ kunnen kinderen en jongeren gaan wonen met en naast volwassenen die hen helpen in hun ontwikkeling. ‘Nest’ bestaat uit vijf woningen met ieder een verschillende opbouw; een studio en een appartement voor ‘goede buren’, een appartement voor pleegouders die jongeren tijdelijk opvangen, een studio voor een jongvolwassene en een gezinshuis voor vier kinderen. Het woonproject is ontwikkeld door jeugdhulporganisatie KOOS Utrecht. In nauwe samenwerking met woningbouwcorporatie Portaal, het Bovenregionale Expertise Netwerk (BEN) en de gemeente Utrecht hebben zij ‘Nest’ gerealiseerd in de wijk De Rietvelden in Vleuten. Op 26 januari is de locatie geopend.

KOOS Utrecht werkt in het westelijke deel van Utrecht. KOOS is er voor kinderen, jongeren en ouders die tijdelijk extra steun kunnen gebruiken. Samen met gezin en hun omgeving kijken we naar mogelijkheden en kansen. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met de gemeente Utrecht en zoveel mogelijk partners in de wijk. Carien de Graaf (KOOS Utrecht): “’Nest’ is een plek waar aandacht is voor elkaar en waar ieder kind zo ’thuis’ mogelijk kan opgroeien. Alle bewoners van ‘Nest’ zijn goede buren. Samen bouwen ze aan een prettige buurt waar vriendschappen ontstaan en waar iedereen zich thuis mag voelen. Want bij ‘Nest’ geloven we in ‘naast elkaar samen thuis’”.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht