Nieuwbouw voor International School Utrecht in het Utrecht Science Park De Uithof

Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting International School Utrecht (ISU) in het Utrecht Science Park De Uithof (USP De Uithof) is positief afgerond. De Universiteit Utrecht, International School Utrecht en gemeente Utrecht zijn verheugd met de conclusie dat er, onder voorwaarde, aan de Cambridgelaan in het USP De Uithof een goede locatie is gevonden voor de vestiging van de school.

Wethouder Onderwijs Jeroen Kreijkamp: “De gemeente Utrecht vindt het van groot belang ruimte te bieden aan de International School Utrecht. Met de definitieve vestiging van de school wordt het brede onderwijsaanbod voor Utrecht behouden en het internationaal vestigingsklimaat versterkt.”

Permanente locatie en aansprekend gebouw
Het bestuur van de ISU wordt gevormd door de openbare schoolbesturen NUOVO Scholengroep (voortgezet onderwijs) en SPOUtrecht (primair onderwijs). Bestuurder NUOVO Scholengroep Leon de Wit: “Wij zijn bijzonder verheugd dat er groen licht is voor de bouw van een permanente locatie voor de International School Utrecht in het USP De Uithof. Een aansprekende plek met een internationaal karakter waar de leerlingen van de school en hun ouders zich snel thuis zullen voelen.” De Internationale School Utrecht is nu gehuisvest in een aantal gebouwen op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan. De nieuwbouw biedt de kans een aansprekend gebouw te realiseren en het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht en meer specifiek van het USP De Uithof te versterken. Bestuurder SPOUtrecht Eric van Dorp: “We willen een aansprekend en duurzaam schoolgebouw realiseren dat aansluit bij de ethos van de International School Utrecht, waar leerlingen al op jonge leeftijd leren om goed voor onze leefomgeving te zorgen.”

Bereikbaarheid
De belangrijkste voorwaarde voor definitieve vestiging is het garanderen van de bereikbaarheid van het USP De Uithof. De ISU zal maatregelen moeten nemen om het autogebruik van ouders en personeel terug te dringen.  Anton Pijpers, voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht: “De Universiteit Utrecht verwelkomt de Internationale School Utrecht heel graag op het Utrecht Science Park.”

Uitgangspunten voor de nieuwbouw
Voor de nieuwbouw geldt een aantal uitgangspunten. Zo moet het schoolgebouw met sportvoorzieningen geschikt zijn voor ca. 1.200 leerlingen. In het centrum van het compacte schoolgebouw komen ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.  Het nieuwe schoolgebouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied. Naar verwachting wordt het nieuwe schoolgebouw in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht