Nieuwe aanpak voor historisch wervengebied binnenstad Utrecht

Om het Utrechtse wervengebied voor de toekomst te kunnen behouden komt er een grondige, nieuwe aanpak. Welke stappen daarvoor nodig zijn staan in dit plan (zie link onderaan dit persbericht) waarmee het Utrechtse college heeft ingestemd. Naast het herstel van de muren bij de werven, wordt hierin ook gekeken naar herstel van werfkelders en wegkelders en het zware verkeer dat in het gebied rijdt. Het plan ligt nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Een nieuwe aanpak is nodig, omdat in de afgelopen jaren bij het project wal- en kluismuren te weinig is gekeken naar de samenhang van de bouwkundige staat van werven en kelders, de aanwezigheid van bomen en het effect van zwaar verkeer op kelders in het gebied. Dit bleek uit ook uit eerder onderzoek van de Antea Group in opdracht van de gemeente. Dit bureau trok de conclusie dat er een brede strategie voor het gehele project wal- en kluismuren ontbrak.

Onderzoek
Om te komen tot de nieuwe, samenhangende aanpak richt de gemeente zich in de eerste fase vooral op onderzoek naar alles wat van invloed is op de veiligheid, het behoud van erfgoed en de functionaliteit van de grachten en werven in de binnenstad. Daaronder vallen onder meer het beheer en gebruik van de weg, het water, de muren, kelders, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en de bomen.

De onderzoeken moeten inzicht geven in de technische staat van de kelders en de wal- en kluismuren. Ook moet duidelijk worden hoe het zit met de eigendomsverhoudingen in het wervengebied. Verder is er onderzoek nodig naar de kelders: het draagvermogen, de invloed van zwaar verkeer, de oorzaken van de achteruitgang en de acties die er nodig zijn om ze stabiel te houden.
Een nauwe samenwerking met eigenaren van kelders en beheerders van de wegen en het water is bij de aanpak essentieel. De eerste werkgroepen met bewoners zijn gevormd.
                                                                                                                                       Planning
Medio 2021 zal de nieuwe aanpak gereed zijn. Voor de korte en middellange termijn is er een interventieteam dat besluiten neemt en maatregelen treft voor situaties waar direct actie nodig is.

De gemeenteraad besluit op korte termijn over dit plan en de financiering die nodig is voor de eerste fase van het onderzoek. In november 2020, bij de vaststelling van de programmabegroting, legt het college de financiering van de tweede fase van het onderzoek ter besluitvorming voor aan de raad.

Het plan waarmee het Utrechtse college heeft ingestemd.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht