nieuwsbericht gemeente Utrecht

In Utrecht zetten bewoners regelmatig hun vuilniszak naast of in de buurt van ondergrondse afvalcontainers, terwijl ze niet vol zijn. Ook wordt grofvuil vaak op straat gedumpt. Daarom is de gemeente Utrecht een nieuwe campagne gestart waarmee wordt benadrukt hoe bewoners afval moeten weggooien. De campagne is te zien in de wijken waar de gemeente het meeste afval naast de containers ziet: Overvecht, Zuidwest (Kanaleneiland) en Noordwest.  

De campagne bestaat uit stickers op containers, natuurlijke verf op de grond en grondposters. De campagne komt bovenop de handhaving en de extra controles die er zijn. Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte): “Het gebeurt helaas nog vaak dat mensen hun afvalzakken en grofvuil naast de container zetten. Ook al zijn de containers niet vol en kan je voor grofvuil makkelijk een afspraak maken met de gemeente om het op te halen. Terecht dat veel bewoners zich aan dat rondslingerende afval ergeren. Als gemeente doen we er alles aan om de stad schoon te houden, door meer in te zetten op handhaving, vaker het afval naast containers op te halen en containers regelmatig te legen. Maar uiteindelijk verandert er pas echt iets als mensen hun afval gewoon in de container doen, in plaats van ernaast te zetten. Dat hopen we met deze campagne opnieuw onder de aandacht te brengen.” 

Ook meer inzet op handhaving 

Afval naast containers vervuilen de buurt en zorgen voor zwerfafval, doordat bijvoorbeeld dieren de zakken opentrekken. Ook hinderen deze zakken de inzameling van afval. Als de plaat rond de container vol ligt met vuilniszakken, kan de vuilniswagen de container niet legen en moet er eerst een andere vuilnisauto komen om de zakken op te halen. Dagelijks worden er 700 ondergrondse containerlocaties bezocht door 7 teams. Uit deze registraties blijkt dat tussen augustus 2023 en medio mei 2024 bij 40% van de 2189 ondergrondse afvalcontainers afval naast de container is aangetroffen. Er staat een boete op het plaatsen van afval naast containers. In 2023 is deze boete verhoogd van 70 naar 100 euro. Ook wordt er sinds vorig jaar meer gecontroleerd en worden zakken vaker opengemaakt door handhavers om de eigenaar te achterhalen. De extra controles hebben geleid tot 33 procent meer boetes in 2023.   

Container vaak niet vol 

Op allerlei manieren houdt de gemeente de stad zo schoon mogelijk. Via sensoren in de ondergrondse containers, bijvoorbeeld, houdt de gemeente in de gaten hoe vol deze zijn. Als de afvalcontainer voor 80% gevuld is, wordt het signaal afgegeven dat deze geleegd moet worden. Groot afval kunnen bewoners naar het afvalscheidingsstation brengen, of ze kunnen een afspraak maken om het op te laten halen. Toch belanden er nog vaak grote stukken afval, zoals piepschuim en zelfs hele partytenten, in de containers. Daardoor raken ze verstopt of klemt de klep. Utrechters kunnen een container adopteren, dan ontvangen ze een sleutel om de container vanaf de zijkant open te maken en een stamper om verstoppingen te verhelpen. Wethouder Schilderman: “We zijn heel erg blij met alle vrijwilligers die een container adopteren. Maar je kan als bewoners ook al heel erg helpen door te melden. Dus zie je vuilniszakken of grofvuil liggen of een verstopte container? Laat het ons weten.”  

 

Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte) brengt natuurlijke grondverf aan  

  

Een grondposter die bij de containers aangebracht wordt

 

 

 

 

 

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht