Nieuwe grondstoffennota: volgende stap in gescheiden afvalinzameling

Het college heeft dinsdag de nieuwe grondstoffennota aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat Utrecht door wil gaan met het gescheiden inzamelen van papier, karton, glas en groenten-, fruit- en tuinafval. Het gescheiden inzamelen van plastic-, blik- en pak-afval wordt in fases afgebouwd. Inwoners worden per brief geïnformeerd zodra er iets verandert bij de inzameling van het afval in hun wijk. De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over de maatregelen in de grondstoffennota.

Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak goed worden gescheiden uit het restafval. Daarnaast blijkt uit een proef, dat op die manier meer plastic, blik en pak wordt teruggewonnen. De ondergrondse containers voor plastic-, blik- en pak-afval blijven bestaan en worden ingezet voor de inzameling van bijvoorbeeld papier en karton. In sommige delen van de stad gebruiken inwoners kliko’s voor plastic, blik en pak. De gemeente gaat deze kliko’s ophalen om te kunnen hergebruiken.

De hoeveelheid restafval per Utrechtse inwoner is tussen 2015 en 2019 met 27 kilo afgenomen. Van het afval dat bewoners produceren, is in die periode ook meer gescheiden ingezameld: het afvalscheidingspercentage steeg van 42 naar 48 procent. “De afgelopen jaren hebben we in Utrecht met z’n allen heel goed aan afvalscheiding gedaan”, zegt wethouder Klaas Verschuure (circulaire economie). “Tegelijkertijd staat de techniek in de wereld van de afvalverwerking niet stil. Daarom willen we graag verder verkennen wat we anders en beter kunnen doen. Het belangrijkste is dat we zo veel mogelijk afval willen voorkómen. Het afval dat we dan toch nog hebben, moet zo goed mogelijk hergebruikt worden.”

Hoogbouw
Utrecht verkent nieuwe mogelijkheden voor inwoners van hoogbouw om hun groente-, fruit-, (balkon)planten- en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden in verzamelcontainers. Met het nieuwe systeem hoeven flatbewoners hun groenten-, fruit- en (balkon)plantenafval niet meer een week te bewaren in een draagbare afvalemmer maar kunnen ze op elke gewenste dag hun organisch afval kwijt.

Binnenstad
Ook besteedt de nieuwe nota aandacht aan de oude, historische binnenstad waar in delen van het centrum geen zware voertuigen mogen komen. Ook gelden er specifieke tijdstippen voor bijvoorbeeld het laden en lossen voor de bevoorrading van winkels. Dit alles vraagt om slimmere manieren van afvalinzameling. Zo zet de gemeente al kleinere en lichtere voertuigen in en volgen later voertuigen die fors minder uitstoot produceren. Daarnaast is afvalinzameling via de grachten onderwerp van onderzoek.

Lees meer in de grondstoffennota.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht