Nieuwe huurwoningen in Rivierenwijk

Woningcorporatie Bo-Ex wil in de Reitdiepstraat in Rivierenwijk 150 tot 160 nieuwe woningen bouwen in de sociale huur en middenhuur. Het gaat om zo’n honderd sociale huurappartementen en ongeveer 35 appartementen en woningen op de categorie middenhuur. De woningen komen in de plaats van 81 woningen die momenteel op deze plaats staan. Het college stemde deze week in met het startdocument met voorwaarden. De bouw zou begin 2021 kunnen starten.

“In deze plannen is ook aandacht voor levensloopbestendige woningen in de wijk, waardoor oudere mensen die kleiner willen gaan wonen dit in hun eigen wijk kunnen doen,” zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “De vrijkomende woningen bieden kansen voor bijvoorbeeld jongere inwoners, die hun eerste stappen op de woningmarkt zetten.”

Groen
In het plan komt duurzaamheid als thema op meerdere vlakken terug. Naast duurzame woningen is hierbij het groene binnengebied ook van belang. Dit moet een aantrekkelijk gebied worden waar kinderen veilig kunnen spelen en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast biedt de organisatie Lister via Bo-Ex beschermd wonen aan voor mensen die psychologisch kwetsbaar zijn. Hiervoor zullen circa twintig worden gebruikt worden.

Op basis van het startdocument stelt de initiatiefnemer een zogeheten bouwenvelop op, in nauwe samenwerking met de gemeente. Onderdeel daarvan is een participatietraject met buurtbewoners en andere belanghebbenden. Bo-Ex informeert buurtbewoners over de vervolgstappen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht