Nieuwe manier van aanmelden op basisscholen van start in Utrecht

Op 1 oktober start de nieuwe manier van aanmelden voor de basisschool in Utrecht. Alle kinderen hebben hierdoor gelijke kansen om op de basisschool van hun voorkeur te komen. Ouders of verzorgers melden hun kind centraal aan voor een school via de website naardebasisschool.utrecht.nl. Dat kan vanaf het kwartaal dat het kind drie jaar wordt.

“Dit is een belangrijke mijlpaal”, zegt wethouder Anke Klein (Onderwijs) “Wachtlijsten en aanmeldingen vóór de wettelijke leeftijd van drie jaar zijn verleden tijd. Het aanmelden op de basisschool in Utrecht is nu open, eerlijk en eenvoudig. Ik ben trots op alle schoolbesturen, ouders en partners in de stad die de handen ineen hebben geslagen en dit voor elkaar hebben gekregen.”

Onderzoek en nieuwe praktijk
Uit onderzoek naar de manier van aanmelden op Utrechtse basisscholen in 2020 kwam een zorgwekkend beeld naar voren. Samen met de Utrechtse schoolbesturen heeft de gemeente Utrecht toen gezegd: dit moet en zal veranderen, alle ouders moeten evenveel kansen hebben om hun kinderen aan te melden op de basisschool. En dat is nu geregeld.  

Ouders kunnen elke school in Utrecht kiezen en geven hun keuze door. De beschikbare plekken worden gelijktijdig en automatisch toegewezen, als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen volgen scholen een vaste procedure, waarbij kinderen volgens transparante regels worden geplaatst. Na het toewijzen van plekken kijken scholen ook of ze de benodigde ondersteuning kunnen bieden die een kind nodig heeft.

Scholen die een overwegend stedelijk of regionale functie hebben volgen grotendeels dezelfde manier van aanmelden. De uitzondering is dat kinderen die verder weg van de school wonen evenveel kans maken om geplaatst te worden als buurtkinderen. Voor aanmeldingen voor speciaal (basis)onderwijs, de Internationale School Utrecht of kinderen die op latere leeftijd van school wisselen gelden andere afspraken.  

“Ik hoop dat de nieuwe centrale manier van aanmelden meer duidelijkheid en rust biedt voor scholen en ouders. Samen met de gemeente blijven we monitoren hoe het aanmelden voor de basisscholen in Utrecht verloopt. Fijn dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen”, aldus Thea Meijer (SPOUtrecht) namens de Utrechtse schoolbesturen.

Twee- en driejarigen brief
Alle ouders of verzorgers met een kind in de leeftijd van twee jaar ontvangen een brief van de gemeente Utrecht. In deze brief staat hoe ze zich kunnen oriënteren op een school en hoe zij hun kind in het kwartaal dat hun kind drie jaar wordt kunnen aanmelden. Ouders ontvangen in de maand voorafgaand aan het kwartaal waarin hun kind drie weer een brief en ook een brochure over de precieze aanmeldprocedure.

Kijk op naardebasisschool.utrecht.nl voor meer uitleg over de nieuwe manier van aanmelden voor de basisscholen in Utrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht