Nieuwe nota dierenwelzijn

Utrecht wil ook voor dieren een gezonde en leefbare stad zijn. In de nieuwe nota dierenwelzijn legt het college de uitgangspunten hiervoor aan de gemeenteraad voor. Zo stelt Utrecht eisen aan het welzijn van dieren in dierenweides en kinderboerderijen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Ook wil de stad dierenwinkels stimuleren het keurmerk Dierbaar te behalen. Dit garandeert goede omstandigheden voor de dieren in winkel en goede voorlichting aan potentiƫle kopers over het houden van dieren.

De stad informeert daarnaast aanvragers van bouwvergunningen hoe zij rekening kunnen houden met dieren en welke maatregelen ze kunnen treffen voor het welzijn van dieren. Bij ieder evenement waarbij dieren worden ingezet, gaat de gemeente in gesprek over het welzijn van de dieren.

Het college is tevreden over de samenwerking met de Dierenbescherming en de goede manier waarop vervoer en opvang van alle hulpbehoevende dieren in Utrecht geregeld is. Ook krijgen sociale hulpverleners via de Dierenbescherming hulp bij het verbeteren van dierenwelzijn bij sociale problematiek achter de voordeur. Daarom wordt de samenwerking voortgezet tot medio 2020. Daarna start een nieuwe contractperiode, waarin de gemeente deze hulpverlening aan dieren op hetzelfde niveau wil houden.

Zie ook de volledige conceptnota dierenwelzijn.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht