Nieuwe organisatie Sport Utrecht zet zich in voor een sportieve en gezonde stad

Sport Utrecht is de nieuwe stedelijke sportorganisatie die vanaf 1 augustus 2018 aan de slag gaat met sport, bewegen en verenigingsondersteuning in de stad Utrecht. Sport Utrecht krijgt tot eind 2024 subsidie om bij te dragen aan een sportieve en gezonde stad.

De Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Stichting Harten voor Sport gaan op in Sport Utrecht. Daarmee wordt de huidige inzet, ervaring en kennis van deze organisaties gecontinueerd.

 

Sport Utrecht wordt hét aanspreekpunt op het gebied van sporten en bewegen voor sportverenigingen, sportaanbieders, talenten, sporters, bewoners, en partijen in de stad. Zij werkt aan een sterke sport- en beweeginfrastructuur, sport- en beweegstimulering, topsport- en talentontwikkeling, promotie van sport en bewegen, en belangenbehartiging. De ambities en doelen uit de sportnota ‘Utrecht, sportief en gezond’ zijn het uitgangspunt.

Belangenbehartiging
De onafhankelijke belangenbehartigingsrol van de VSU wordt voortgezet en uitgebreid door Sport Utrecht. Als belangenbehartiger komt Sport Utrecht op voor de wensen en behoeftes van alle type sportaanbieders in het Utrechtse sportlandschap. Daarnaast behartigt Sport Utrecht de belangen van individuele Utrechtse sporters: zowel de talenten en topsporters als de breedtesporters (daar waar het gaat om sport en bewegen in de openbare ruimte).

Overgang naar één organisatie
In de komende periode gaan de VSU en Stichting Harten voor Sport over naar één organisatie. Daarbij wordt nauw samengewerkt om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Sportaanbieders kunnen de komende maanden een aanvraag indienen bij Sport Utrecht voor een buurtsportcoach (voorheen combinatiefunctionarissen) per 1 augustus.

Keuze organisatie
Organisaties konden tot 12 maart een subsidieaanvraag indienen. Een beoordelingscommissie bestaande uit ambtenaren van verschillende afdelingen hebben de aanvragen beoordeeld. De criteria die gehanteerd zijn: visie en aanpak die aansluit bij de doelstellingen en uitgangspunten van de gemeente, een effectieve en innovatieve aanpak, afstemming en samenwerking met partijen en efficiënte inzet van middelen. Het college heeft het advies van de beoordelingscommissie gevolgd en verleent de subsidie aan Sport Utrecht.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht