Nieuwe plannen voor bedrijventerrein Strijkviertelpark

Utrecht wil meer variatie op bedrijventerrein Strijkviertelpark. Het college legt hiervoor een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierin is meer ruimte voor bijvoorbeeld horeca, sport en maatschappelijke voorzieningen. Ook mag hoger gebouwd worden.

In het westelijk deel gaat de maximale hoogte van 8 naar 12 meter, in het oostelijk deel van 8 naar 10 meter. Op de zuidoostelijke hoek is de maximumhoogte 25 meter, op voorwaarde dat het gebouw een bijzondere architectuur krijgt en kan dienen als markant herkenningspunt. “Met het plan willen we de herontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk maken,” zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) over het gebied in Leidsche Rijn tussen bedrijventerrein Oudenrijn, de busbaan en nieuwbouwlocatie Rijnvliet en de Strijkviertelplas. “Daarnaast willen we zorgen voor goede aansluiting op de omgeving en milieuhinder wegnemen voor een deel van de toekomstige woningbouw in Rijnvliet.” De gemeente wil woningen bouwen op een klein deel van de naastgelegen woningbouwlocatie Rijnvliet waar nu groen staat ingetekend. Om hinder van het bedrijventerrein hier te voorkomen, zal aan deze zijde minder zware bedrijvigheid plaatsvinden. Verder wil de gemeente een stuk grond verwerven voor de aanleg van een toegangsweg naar Rijnvliet.

 

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht