Nieuwe Regenboogagenda

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven uit de stad is de gemeente Utrecht bezig met het samenstellen van een nieuwe Regenboogagenda. Op dinsdagavond 2 oktober vindt hiervoor een bijeenkomst plaats. In de Utrechtse Regenboogagenda staan acties die de acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI+ personen in Utrecht vergroten. De huidige agenda loopt eind 2018 af.

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ is er aandacht voor de positie van LHBTI personen. “We staan als gemeente voor vrijheid om te zijn wie u bent en zelf uw partner of geslacht te kiezen. Daarom gaan we deze avond graag in gesprek over de speerpunten voor de komende vier jaar. Wat vinden LHBTI+’ers zelf belangrijk? En hoe komen we samen met de stad tot een breed gedragen Regenboogagenda?”, aldus verantwoordelijk wethouder Linda Voortman. De nieuwe Regenboogagenda gaat in per 2019 en is geldig tot 2022.

De deelnemers van de bijeenkomst kunnen zich aanmelden voor verschillende thematafels. De thematafels bestaan uit: veiligheid, sport, onderwijs, zorg/hulpverlening, LHBTI+ in de wijk, vluchtelingen en de voorbeeldrol van de gemeente. Per tafel bespreken we eerst de acties die al bestaan. Vervolgens gaan we in gesprek over: welke acties een impuls kunnen krijgen, welke nieuwe acties zijn er mogelijk en wie er verantwoordelijk is voor die actie. Aan het eind van de avond bespreken we welke acties de meeste prioriteit krijgen.

Programma en aanmelden
U kunt zich aanmelden via sportsamenleving@utrecht.nl. Geef hierbij aan naar welke twee thematafels uw voorkeur uitgaat. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.

17.30 – 18.00          Inloop
18.00 – 18.30          Opening
18.30 – 19.15          Thematafels, ronde I
19.15 – 19.30          Pauze
19.30 – 20.15          Thematafels, ronde II
20.15 – 20:30          Plenaire terugkoppeling en uitleg prioritering
20.30 – 21:00          Prioriteren

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht