Nieuwe tweejarige subsidieregeling voor talentvolle kunstenaars, en nieuwe culturele initiatieven

Een nieuwe tweejarige subsidieregeling biedt talentvolle kunstenaars en nieuwe culturele initiatieven meer mogelijkheden voor groei, continuïteit en professionalisering. De subsidie is een aanvulling op de verschillende subsidiemogelijkheden voor cultuur bij de gemeente Utrecht. Het doel van de tweejarige regeling is het voor relatief nieuwe aanvragers makkelijker te maken om in aanmerking te komen voor meerjarige ondersteuning.

 

Uit vele gesprekken met culturele organisaties, makers en andere partijen uit het culturele veld in Utrecht, bleek dat er een kloof was tussen projectsubsidie en meerjarige subsidie. Met deze aanvulling op de subsidieaanbod van de gemeente ontstaat meer ruimte voor talentontwikkeling, nieuwe instroom en vernieuwing in de Utrechtse cultuursector, ook op de langere termijn. Het college van b en w stelde op 26 november de nieuwe tweejarige subsidieregeling vast.

Aanvragen uiterlijk 1 september 2020 indienen
Kunstenaars en culturele instellingen kunnen hun aanvraag tot uiterlijk 1 september 2020 indienen. Voor de subsidieregeling is 0,3 miljoen euro beschikbaar. De gemeente hoopt daarmee minimaal zes organisaties te kunnen ondersteunen.

Adviescommissie beoordeelt aanvragen
Een onafhankelijke adviescommissie toetst de aanvragen op artistieke en zakelijke kwaliteit en kijkt daarbij ook naar de mate waarin de aanvraag een aanvulling is op het culturele aanbod in de stad. Deze commissie bestaat uit leden van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024. Deze wordt waar nodig aangevuld met nieuwe commissieleden. De commissie beoordeelt de plannen vanuit de uitgangspunten in de Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht