Nieuwe vormen van participatie in versnelling door effecten van corona

In november 2019 heeft de Utrechtse gemeenteraad het actieprogramma ‘Samen Stad Maken op de Utrechtse manier’ vastgesteld. Op het gebied van participatie en initiatief is Utrecht volop in ontwikkeling. Online participatie heeft een versnelling genomen door de effecten van het coronavirus, de wijkplatforms blijven zich ontwikkelen en door instrumenten als buurtbudgetten kunnen meer Utrechters in hun eigen wijk meedoen. De gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma met voorbeelden van vernieuwing op het gebied van participatie en initiatief vanuit de volle breedte van de stad en de organisatie.

Wethouder Anke Klein (participatie):Participatie is zo dynamisch als de samenleving, zeker in de huidige tijd. Het belangrijkste is dat de Utrechter merkt dat op een andere manier met participatie om wordt gegaan in de stad. Door de drempel te verlagen om mee te doen wordt de mogelijkheid gecreëerd voor meer Utrechters om betrokken te zijn bij hun straat, buurt of wijk.”

Participatie en initiatief in coronatijd
Online participatie is door de effecten van het coronavirus in een stroomversnelling gekomen. Voor de participatie in Utrecht betekent dit dat versneld verschillende digitale tools beschikbaar zijn gemaakt en een online participatieplatform wordt uitgerold. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling en trainingen voor medewerkers van de gemeente die participatietrajecten vormgeven.

Wijkplatforms
In alle wijken werken bewoners en wijkbureaus, vaak samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan de invulling van de nieuwe wijkplatforms. In diverse wijken zijn al platforms actief. In andere wijken zijn de bewoners volop in beweging om een platform te bouwen dat past bij hun wijk en buurt. De opgedane ervaringen tot dusver laten zien dat we wijkplatforms alleen kunnen slagen als bewoners de ruimte krijgen om hun rol te pakken. Voor de gemeente betekent dit dat flexibel en op maat ingespeeld moet worden op de ideeën van de wijkplatforms.

Kijk voor de volledige voortgangsrapportage op: www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/participatiebeleid/

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht