nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht start in 2024 11 extra projecten die de stad meer klimaatbestendig maken. De klimaatverandering stelt de stad voor verschillende uitdagingen, zoals zwaardere regenval en hogere temperaturen. Met deze aanvullende 11 water- en groenprojecten zorgt de gemeente dat de stad nog beter kan omgaan met die uitdagingen, zoals het aanpassen van schoolpleinen en de vergroening van straten en oevers. De gemeente krijgt hiervoor financiële steun vanuit het waterschap (HDSR).

De 11 projecten dragen allemaal bij een klimaatbestendig Utrecht door vergroening, regenwaterbeheer en verbetering van waterkwaliteit. Zo worden de oevers langs de Vecht in het Lunettenpark groener en levendiger gemaakt en komt op sportpark Fletiomare Oost het eerste duurzame voetbalkunstgrasveld van de waterschapsregio.

Het kunstgasveld heeft ruimte voor waterbuffering om regenwater op te vangen en nuttig te kunnen hergebruiken. Ook worden er schoolpleinen aangelegd die beter bestand zijn tegen hevige regenval en groener zijn, waardoor ze minder warmte vasthouden. In februari starten de eerste twee projecten: twee schoolpleinen bij De Krullevaar en de Vrije School Utrecht op de Maliebaan. Bij de twee scholen wordt ruim 1200 m2 aan steen (hard oppervlak) weggehaald en vervangen door 660 m2 groen en waterdoorlatende verharding (zoals houtsnippers en zand).

Wethouder Susanne Schilderman (circulaire economie en openbare ruimte): “Met deze projecten investeert Utrecht niet alleen in de stad zoals die nu is, maar ook in een duurzame toekomst. Meer groen in de wijken betekent een koelere plek in de zomer. En ook als het veel regent is het belangrijk dat de openbare ruimte dat water kan opslaan en hergebruiken. Minder tegels en meer groen: zo blijft Utrecht een levendige en leefbare stad.”

Voor de realisatie van deze 11 projecten heeft het waterschap een bijdrage toegezegd van in totaal €889.525,- vanuit de impulsregeling Water in de Leefomgeving. Sinds 2014 geeft het waterschap gemeenten jaarlijks een financiële impuls om te helpen bij de uitvoering van maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendigheid van de omgeving. In maart 2024 tekent wethouder Schilderman namens de gemeente Utrecht de overeenkomst met HDSR. Zie voor een volledig overzicht van de projecten de hierover verzonden raadsbrief.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht