Nieuwe woningen aan Zandweg in De Meern

Aan de Zandweg in De Meern komen twaalf energiezuinige woningen. Op de locatie is momenteel nog tegelbedrijf Koedam gevestigd. Het college heeft deze week de zogeheten bouwenvelop met voorwaarden vastgesteld voor de sloop van de bedrijfsgebouwen en de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. De bebouwing wordt circulair gesloopt, wat betekent dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

"Met deze ontwikkeling ontstaat meer samenhang in de buurt", zegt wethouder Klaas Verschuure (ruimtelijke ontwikkeling). "Door de verhuizing van het bedrijf komt er minder verkeer op de Zandweg, die in 2016 is ingericht als fietsstraat. De nieuwe woningen sluiten aan bij de woonbeurt 't Weer die grenst aan de Zandweg. Verder hebben we goed gekeken naar de woonbehoefte in De Meern. Er komen levensloopbestendige woningen en appartementen voor eenpersoonshuishoudens, zodat ze geschikt zijn voor senioren."

De groene uitstraling van de omgeving wordt ook in de nieuwe buurt toegepast. Zoveel mogelijk bomen en groen blijven behouden. Bomen die toch moeten wijken, worden in of nabij het plangebied gecompenseerd.
Parkeerplekken voor auto’s van bewoners worden op eigen terrein aangelegd. Bezoekers kunnen in de nieuw aan te leggen openbare ruimte in ’t Weer parkeren.

Eerder gaf de gemeente al toestemming voor de sloop van het naastgelegen pand Zandweg 189. Op deze plek komen vier twee-onder-een-kapwoningen komen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht