Nieuwe woningen in Welgelegen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het startdocument voor de herontwikkeling Ravellaan Noord in Welgelegen. Het gaat om het gebied tussen de Ravellaan, Kanaalweg, Leidseweg en Bartoklaan. Voorheen waren hier onder meer onderwijsinstellingen (waaronder de School voor Journalistiek en Voorlichting), maatschappelijke organisaties en gemeentelijke diensten gevestigd.

“Door het vertrek van verschillende instellingen is dit de kans om het gebied in Welgelegen een kwaliteitsimpuls te geven,” licht wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) toe. “Door het gebied om te vormen tot een duurzaam en gezond stedelijk woongebied, zal dit deel van Welgelegen haar naam alle eer aan doen.” Bij de sloop en bouw wordt ook gekeken naar circulariteit: het hergebruiken van bouwmaterialen.

Gemengde woonwijk
Initiatiefnemer en eigenaar De Waal Beheer wil het gebied omvormen naar een gebied met voornamelijk woningen. Daarbij gaat het om appartementen en grondgebonden woningen in verschillende categorieën zoals sociale huurwoningen, starterswoningen en middeldure en dure koop-/huurwoningen. Het startdocument gaat uit van minimaal 220 woningen: 20 procent sociale huur, 20 procent midden (koop/huur) en 60 procent vrije sector (koop/huur). Het exacte aantal woningen zal in een volgende fase worden onderzocht.

De eerste ideeën
In het startdocument is een aantal schetsen opgenomen waarmee de mogelijkheden van de locatie zijn onderzocht. Aan de zijde van de Merwedekanaalstrook staan historische sluiswachtershuisjes aan de Kanaalweg. Die zullen beter tot hun recht komen bij de omvorming van het gebied. Gedacht wordt aan een nieuw gebouw van 8 tot 10 bouwlagen hoog dat accent kan geven aan dit gebied. De openbare ruimte wordt gekenmerkt door veel groen. Bewoners moeten er kunnen recreeëren, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. De nieuwe buurt wordt autoluw. Parkeerplekken worden zo gerealiseerd, dat auto’s uit het zicht komen te staan en er komt ruimte voor gemeenschappelijk gebruik van elektrische deelauto’s en deelfietsen. Bij de appartementen komen gemeenschappelijke fietsenbergingen.

Informatieavond omwonenden
Nu het college het startdocument heeft vastgesteld, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt tot een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), dat aan de Raad zal worden aangeboden. De  initiatiefnemer zal omwonenden, ondernemers uit de buurt en andere belanghebbenden betrekken bij de uitwerking van de plannen. Een eerste informatieavond vindt naar verwachting voor de zomer plaats.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht