Nota ‘Spelen in je eigen buurt’ vrij voor inspraak

Komende jaren groeit het aantal inwoners van Utrecht van 360.000 in 2021 naar ongeveer 450.000 in 2040. Er komen ook meer kinderen in de stad te wonen. We willen dat alle kinderen voldoende en goede speelruimte in de buurt hebben, zodat ze op kunnen groeien in een prettige en gezonde omgeving. Een omgeving waar voor elk kind plek is om lekker te spelen en te bewegen, zodra hij of zij de (voor)deur uitstapt.

Daarom heeft gemeente Utrecht een nieuwe visie op spelen in Utrecht gemaakt: ‘Spelen in je eigen buurt’. In de visie staat dat de gemeente streeft naar speelruimte binnen 200 meter van elke woning, grotere speelplekken waar de hele buurt welkom is, aangevuld met kleinere plekken voor de jongste kinderen en sportvoorzieningen voor de jeugd. En daarnaast worden de speelplekken zoveel mogelijk groen en klimaat adaptief ingericht. De nieuwe nota vervangt de speelruimtenota uit 2009. 

Wethouder Kees Diepeveen: “Met de nieuwe nota voor speelruimte spelen we in op de steeds veranderde behoefte aan speelplekken. We gaan voor een inrichting die past bij de groei van het aantal kinderen in de stad. Groener, speelser en klimaat proof.”

De nota ‘Spelen in je buurt’ ligt vanaf 29 juni tot en met 17 september ter inzage. Iedereen die wil, kan een zienswijze indienen. Op 13 juli is er van 16.00 tot 18.00 uur een online spreekuur over de nota. 

Meer informatie en aanmelden voor het spreekuur op: www.utrecht.nl/speleninjebuurt

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht