Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk open voor reacties inwoners

Transwijk en Kanaleneiland worden groener, veiliger en krijgen er nieuwe woningen bij. Dat staat in het concept van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. De omgevingsvisie ligt ter inzage van 20 april tot en met 1 juni. Iedereen kan een reactie geven. In deze omgevingsvisie staat hoe bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente de toekomst van Kanaleneiland en Transwijk zien. Daarbij gaat het om zaken als wonen, groen, voorzieningen en verkeer.

“Voor de inwoners van Utrecht ligt nu een mooie eerste versie van de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Nu willen we graag horen wat Utrechters van deze visie vinden. Zijn we iets vergeten, of zien bewoners iets liever anders? Dan kunnen ze dat aangeven, en gaan wij daarmee aan de slag” vertelt Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling. “De openbare ruimte gaat in veel plekken in de wijk vernieuwd worden. Daarmee worden de wijken aangenamer en veiliger. Daarnaast vinden we het belangrijk om deze wijken betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen.”

Bij het maken van de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk is een intensief participatietraject doorlopen. In verschillende fasen is aan omwonenden gevraagd wat zij van de plannen vonden en wat zij belangrijk vonden in de ontwikkeling van deze wijken. Er is gesproken over leuke ideeën en over onderwerpen waar de meningen zeer verdeeld waren, zoals het toevoegen van nieuwe woningen in de wijk en het invoeren van betaald parkeren. Dit traject verliep deels online door de maatregelen rond COVID-19. Via Zoom vonden een aantal sessies plaats waarin de geopperde ambities en de thema’s wonen en verkeer nader werden besproken. Deze avonden vonden plaats in 2020. Ook organiseerde de wijkcoöperatie in de zomer van 2021 een serie fysieke bijeenkomsten voor bewoners.

Met de bijdragen van inwoners heeft de gemeente nu een eerste versie van de omgevingsvisie voor de wijken Kanaleneiland en Transwijk gepubliceerd. Bestaande stukken groen worden geschikter voor een wandeling, om buiten te spelen en te sporten en zelfs te (moes)tuinieren. Meer groen draagt bij aan de voorbereiding op klimaatverandering, omdat het bijvoorbeeld zorgt voor meer verkoeling in de schaduw en betere wateropvang bij zware buien. Wat betreft nieuwbouw zijn er vooral mogelijkheden langs de hoofdwegen. Tot slot is het de bedoeling dat Kanaleneiland en Transwijk wijken worden met goede voorzieningen zoals gezondheidszorg, winkels, sport, bedrijfsruimte en horeca. Ook voor jongeren moeten deze wijken fijne plekken zijn, met ruimte voor talent en ontmoeting, voor ondernemen en werk.

Van 20 april tot en met 1 juni kunnen inwoners reageren op de plannen voor Kanaleneiland en Transwijk via www.utrecht.nl/omgevingsvisieket. Ook zijn er in de buurt diverse bijeenkomsten gepland voor meer informatie en persoonlijke uitleg over het concept van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.

Na de inspraakperiode wordt van iedere reactie bekeken wat de gemeente daar mee kan doen. Ook wordt er een verslag gemaakt van alle reacties. Daarin staat per reactie wat er wel en niet in de omgevingsvisie wordt opgenomen, inclusief uitleg. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Dit zal eind 2022 zijn.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht