Onderzoek: ‘Alle zeilen bij zetten om werkgelegenheid mee te laten groeien met Utrechtse bevolking’

In opdracht van zestien gemeenten in de regio Utrecht (U16) heeft de Stec Groep onderzoek gedaan naar toekomstbestendige werklocaties. De U16 heeft het onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de vraag naar werklocaties tot 2040 en waar deze vraag kan landen waarbij de kaders van Gezond Stedelijk Leven voor Utrecht van belang blijven.

“Utrecht wil ook in de toekomst een stad zijn waar het prettig wonen en werken is”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling). “De stad groeit en er zijn meer banen nodig om de banengroei in de pas te laten lopen met de toename van het aantal inwoners. Dit vraagt om meer ruimte voor bedrijven.”
Stec heeft berekend dat er, bij gelijk oplopen van bevolking en banen,  in de stad Utrecht circa 70.000 extra arbeidsplaatsen in verschillende segmenten nodig zijn. Het onderzoek laat zien wat dit betekent voor de ruimtebehoefte. In het onderzoek konden de effecten van de coronacrisis nog niet worden meegenomen. Het doel van 70.000 banen blijkt ambitieus: op voorziene werklocaties is er ruimte voor maximaal 59.000 extra banen. Het behalen van de gewenste groei vraagt om een verandering in denken en doen van zowel de stad als de regio. Het vraagt niet alleen om het beschikbaar maken van vierkante meters, maar vooral om een strategie voor het creëren van toekomstige banen.

Adviezen
Stec adviseert de U16 gemeenten om te kiezen voor het mengen van functies in de stad en de regio. Alleen wanneer het écht niet past zou een uitzondering gemaakt moeten worden. Verdichting en intensief ruimtegebruik zijn noodzakelijk voor Gezond Stedelijk Leven in de stad en regio. Nieuwe kantoorruimtes moeten alleen op goed bereikbare en multifunctionele knooppuntlocaties komen. Daarnaast adviseert Stec om te anticiperen op dreigend tekort aan ruimte voor life sciences, health en duurzaamheid (wetenschap) en creatieve broedplaatsen, omdat dit groeisectoren zijn waar komende jaren nog veel banen in kunnen ontstaan. Regionale samenwerking is daarbij noodzakelijk. Ook voor de winkelgebieden van stad en regio is verder onderzoek gedaan. Het advies van Stec is om te streven naar compacte en diverse winkelgebieden.

Toekomstbestendig werk
Een belangrijk uitgangspunt bij het creëren van banen is de toekomstbestendigheid. Stec adviseert dan ook ruimte te reserveren voor de circulaire economie, waarbij ketens van grote industriële bedrijven hun grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken. Dit gaat gepaard met zware bedrijvigheid en mogelijk hinder voor de omgeving . Daarom is onderzocht welke bestaande bedrijventerreinen in stad en regio zich met name goed lenen voor dit soort bedrijven. De circulaire economie wordt wel steeds belangrijker in de toekomst. Voldoende ruimte voor de maakindustrie is ook van belang. Dit soort bedrijven levert veel werkgelegenheid op, ook voor MBO’ers .

Vervolgstappen
Het onderzoek is uitgevoerd vóór de coronacrisis. We brengen de impact van corona voor onze stad momenteel in beeld, waaronder ook de impact op werklocaties. De adviezen uit het rapport worden meegenomen in de uitwerking van het Regionaal Economisch Programma en voor de gemeente Utrecht ook bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. In het REP en de RSU vindt de integrale afweging plaats van de ruimtebehoefte aan wonen, energie, mobiliteit en groen.

Bekijk het volledige adviesrapport en de raadsbrief hier

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht