Onderzoek naar aardgasvrije basisscholen

Schoolbesturen SPO Utrecht, KSU, PCOU Willibrord en de gemeente Utrecht willen alle schoolgebouwen aardgasvrij maken. De besturen en de gemeente onderzoeken hiervoor bij twintig scholen hoe de gebouwen aardgasvrij kunnen worden. De selectie is representatief voor alle Utrechtse basisscholen en gemaakt op basis van onder meer bouwjaar, oppervlakte en type gebouw. Het onderzoek duurt van januari tot april, de resultaten worden in de zomer verwacht. "Dit onderzoek levert een schat aan informatie over hoe wij ons hele scholenbestand aardgasvrij kunnen maken", zegt wethouder Anke Klein (onderwijs).

In het onderzoek staan de vragen centraal welke maatregelen en oplossingen geschikt zijn voor scholen die bijvoorbeeld 20 jaar of 50 jaar oud zijn, welke duurzame energiebronnen gebruikt kunnen worden en welke investeringen en welke financiële afwegingen gemaakt moeten worden. Het onderzoek wordt gefinancierd door RVO Topsector Energie en de gemeente Utrecht.

SPO Utrecht is aanjager van het onderzoek. "Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van overheid, maar óók van schoolbesturen, om te zorgen dat scholen op verantwoorde wijze van het gas worden afgekoppeld en daarna op efficiënte en effectieve wijze kunnen voorzien in hun energiebehoeftes. Scholen kunnen daarbij, als instituten in de wijken, een voorbeeldfunctie vervullen", zegt SPO Utrecht-bestuurder Eric van Dorp.
 
Klimaatneutrale stad
Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente Utrecht hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. Dit doet de gemeente vanuit het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025. Eén van de speerpunten hierin is 'Bouwen aan een Gezonde toekomst'.

Wereldwijd staan we voor de opgave om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Het aardgasvrij maken van bestaande bouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht