Onderzoek naar nieuwe huurwoningen Nieuw Engeland

Woningcorporaties Mitros en Portaal gaan samen met de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bestaande woningen en bedrijfsruimtes aan het Thomas à Kempisplantsoen te slopen en te vervangen door nieuwbouw, ook in relatie tot de verdere ontwikkeling van de Westelijke Stadsboulevard. Het stadsbestuur heeft met het vaststellen van het startdocument groen licht gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek van dit initiatief, waarbij ook de buurt betrokken zal worden.

“We staan positief tegenover het verder onderzoeken van de plannen,” zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Onze stad heeft behoefte aan meer sociale en middeldure huurwoningen. Een mogelijke herontwikkeling van dit gebied helpt daar bij. Ook kan het een meer gemengde en toekomstbestendige buurt worden.”

De corporaties gaan onderzoeken of het haalbaar is om de bestaande 178 woningen en 16 bedrijfsruimtes te slopen en te vervangen door energiezuinige sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De vernieuwde buurt telt volgens de corporaties straks circa 400 nieuwe woningen. De bedoeling is ook dat de bestaande woongroep Majella in de nieuwbouw een plek krijgt.

Nieuwe kans
Eind 2017 heeft de gemeenteraad, na het initiatief van de buurtbewoners voor een ‘Fris Alternatief’, besloten om de nog aan te leggen Westelijke Stadsboulevard om het Thomas à Kempisplantsoen heen te laten lopen. Daardoor zou de Thomas à Kempisweg de functie als doorgaande weg verliezen. Mitros en Portaal zien door dit raadsbesluit een nieuwe kans voor herontwikkeling van het gebied, om het aantal sociale huurwoningen in de stad te vergroten. De corporaties willen het Thomas à Kempisplantsoen aansluiten bij Nieuw-Engeland. De buurt is nu nog ‘ingeklemd’ tussen de spoorlijn, Thomas à Kempisweg en Vleutenseweg.

Om zo veel mogelijk bewoners en andere belanghebbenden uit de buurt de gelegenheid te geven mee te denken, richten de twee corporaties  een klankbordgroep op. Na de zomer ontvangen bewoners en belanghebbenden hiervoor een uitnodiging van de corporaties.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht