Onderzoek naar woningbouw Lomanlaan

Woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht gaan onderzoeken of het voormalig kantoorpand 'De Zusters' aan de Lomanlaan in Transwijk om te vormen is tot woningbouw. Mitros wil het pand vervangen door een wooncomplex van twee of drie woontorens met circa 240 sociale huurappartementen, variërend van 50 tot 66 m2. Het wooncomplex moet voldoen aan moderne duurzaamheidseisen.

In het huidige pand verhuurt Mitros momenteel 91 appartementen aan één- en tweepersoonshuishoudens, met name studenten, starters en statushouders. Daarnaast zijn er twee zakelijke huurders: crèche De Oase en Stichting Veste, die zich richt op jongeren met autisme. Aan de naastgelegen Lomanlaan 55 wordt op de plek van een voormalig kantoorpand ook een wooncomplex gebouwd. De bedoeling is dat dit gebied een open en groen karakter krijgt dat aansluit op Park Transwijk.

Mitros en de gemeente onderzoeken de duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en bereikbaarheid van de plannen. Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Tijdens inloopbijeenkomsten die door Mitros worden georganiseerd kunnen zij reageren op de plannen en ervaringen en ideeën inbrengen voor de verdere uitwerking van de plannen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht