Onderzoek toont discriminatie op de Utrechtse woningmarkt aan

‘Abdel El Amrani’ wordt minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging van een particuliere huurwoning dan ‘Stef de Vries’. En ook ‘Max en Thijs’ hebben minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging dan ‘Daan en Julia’. Dat blijkt uit verkennend onderzoek naar discriminatie op de Utrechtse particuliere huurwoningmarkt van Academie van de Stad in opdracht van de gemeente Utrecht.

Om de mate van discriminatie op de woningmarkt te onderzoeken zijn ‘correspondentietesten’ en ‘mysterycalls’ gebruikt. Bij correspondentietesten reageren
twee (fictieve) personen die verschillen in etnische afkomst of seksuele geaardheid op een advertentie van een verhuurder. Bij mysterycalls benaderen (fictieve) kandidaat-verhuurders de makelaars met een discriminerend verzoek om te onderzoeken of zij daar op ingaan.

Sprake van discriminatie
Het onderzoek toont aan dat er sprake is van discriminatie op grond van etniciteit en seksuele geaardheid. Mannelijke kandidaat-huurders met een niet-westerse naam hebben significant minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging ten opzichte van mannelijke kandidaten met een Nederlandse naam. En ook mannelijke kandidaat-huurders met een partner van hetzelfde geslacht hebben significant minder kans ten opzichte van mannelijke kandidaten met een partner van het andere geslacht. Hiernaast is ruim 80% van de makelaars bereid op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan in verschillende gradaties, variërend van “Dat zouden wij kunnen doen voor u” tot “Wij verhuren standaard niet aan bepaalde groepen”.

Wethouder Kees Diepeveen: “Wij zijn geschrokken van deze uitkomsten en nemen dit hoog op. Discriminatie is onacceptabel. De gemeente spreekt zich nadrukkelijk uit tegen discriminatie en maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving. Wij ondernemen dan ook onmiddellijk een aantal acties om discriminatie op de Utrechtse woningmarkt te bestrijden.”

Plan van aanpak
De gemeente gaat snel in overleg met Utrechtse brancheorganisaties van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoed Belang. Ook daagt zij de Utrechtse verhuurders en de brancheverenigingen uit om met een plan van aanpak te komen.
Andere acties: het vergroten van bewustwording door in gesprek te gaan met partijen en informatie te delen, aankondigen en/of uitvoeren van (herhaaldelijke) praktijktesten, verkennen van mogelijkheden voor controleren en beboeten.

Daarnaast werkt de gemeente voor dit thema nauw samen met het ministerie van Binnenlandse zaken, de G4 en Eindhoven. Diepeveen: ,,Wij zien ook een stevige rol weggelegd voor de minister om de urgentie van discriminatie op de woningmarkt bij de landelijke brancheorganisaties aan te kaarten en hierover afspraken te maken.”

Motie
Het onderzoeksrapport ‘Discriminatie op de Utrechtse woningmarkt’ geeft antwoord op motie 136 – ‘Aanpak discriminatie op de woningmarkt’ van de fracties van DENK, Student & Starter en PvdA.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht