Onrustig verloop jaarwisseling in Utrecht Noord en Zuid

De jaarwisseling is op diverse plekken in Overvecht, Kanaleneiland en Geuzenwijk onrustig verlopen. De politie heeft de ME enkele keren ingezet om openlijke geweldpleging door groepen jongeren te beëindigen. Dat was op de Wolgadreef en de Tigrisdreef in Overvecht, de Marco Pololaan in Kanaleneiland Noord en in de Van der Marckstraat en de J.S. de Rijkstraat in Geuzenwijk. Er zijn in totaal 38 aanhoudingen verricht wegens onder andere openlijke geweldpleging en vernieling. Van de aangehouden verdachten zijn er 23 minderjarig. Volgens de voorlopige rapportages van politie, brandweer en de ambulancedienst was het vannacht in de overige delen van de stad overwegend rustig. In de hele stad waren 20 autobranden. Eén aangehouden verdachte en een politieagent hebben vuurwerkletsel opgelopen toen omstanders vuurwerk naar de agent gooiden, terwijl hij bezig was met de aanhouding.

Burgemeester Jan van Zanen bezocht afgelopen nacht de meldkamer (waar brandweer, GHOR en politie de inzet coördineerden), de IBB-laan en omgeving, Kanaleneiland en de arrestantenzorg op politiebureau Paardenveld. Hij was ook in de binnenstad, een plek waar het relatief rustig was. “Voor zover nu bekend was het in de binnenstad niet drukker dan op een normale uitgaansnacht. Alle mensen van politie, brandweer, Jongerenwerk, Toezicht en Handhaving en ambulancedienst en veel vrijwilligers zorgden wederom voor de veiligheid in de stad, zodat velen in Utrecht het jaar feestelijk in konden luiden. Helaas is er ook bij de start van het nieuwe decennium weer sprake van vernielingen (bijvoorbeeld bushokjes en straatmeubilair) en autobranden. Betreur het zeer dat we zelfs de ME hebben moeten inzetten op enkele plekken. Het kan toch niet zijn dat dit nodig is bij een jaarwisseling dat een feestelijk moment voor iedereen moet zijn. Er is een flink aantal aanhoudingen verricht.”

Meldingen vuurwerkoverlast
Het aantal vuurwerkoverlast meldingen is dit jaar opnieuw gestegen. In de maanden september, oktober en november stond de teller op 731 meldingen, tegenover 109 in dezelfde periode vorig jaar. In december zijn daar nog 2279 meldingen bij gekomen. Er kon niet op elke melding worden gereden, maar de meldingen gaven een goed inzicht waar het vuurwerkteam moest worden ingezet en zo kon gerichter worden gestuurd op zoveel mogelijk terug dringen van overlast.
 
Inzet professionals en vrijwilligers
Bij de jaarwisseling is vuurwerk een traditie geworden. Die traditie is echter allang niet meer voor iedereen leuk en een groeiend aantal mensen ervaart overlast door de steeds hardere knallen en een toenemende mate van agressie en geweld die op sommige plekken met het vuurwerk afsteken gepaard gaat. Er zijn kinderen die last hebben met slapen, huisdieren zijn bang en sommige mensen durven de straat niet meer op. Om de cultuur van een bepaalde mate van overlast, agressie en geweld die nu eenmaal bij oud en nieuw lijkt te horen te doorbreken is een cultuuromslag nodig. Dit vraagt om grote inzet van professionals en van bewoners. Bijna driehonderd vrijwilligers, inwoners van verschillende Utrechtse buurten, hebben vannacht geholpen de jaarwisseling goed te laten verlopen. Zij organiseerden activiteiten op oudejaarsdag, surveilleerden 's avonds en 's nachts op straat en spraken buurtbewoners aan op hun gedrag. Deze extra veel ogen en oren in de stad ondersteunden het werk van de hulpverleners in de stad. In een aantal wijken ondersteunden actieve jongeren de jongerenwerkers en gingen zij samen de straat op.
 
Vuurwerkvrije zones
Dit jaar steeg het aantal vuurwerkvrije zones van 34 naar 85. Uit de eerste rapportages lijkt dat het op deze plekken vrij rustig is geweest. Op verschillende plekken in de stad namen de inwoners zelf het initiatief om afspraken te maken over waar er wel en waar er geen vuurwerk in de straat werd afgestoken. Er waren 6 buurtinitiatieven vuurwerkvrije zones.
 
Afval
Vanochtend (1 januari) om half acht is gestart met het opruimen van vuurwerkafval en ander zwerfvuil op doorgaande wegen. Veel Utrechters ruimen samen met buurtgenoten de rommel op.
 
Cijfers
Onderstaande cijfers (over de periode 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 06.00 uur) zijn gebaseerd op de voorlopige rapportages van de politie, brandweer en de ambulancedienst over het verloop van de jaarwisseling.

 20202019201820172016
Politie     
Aanhoudingen3814232030
Brandweer     
Uitruk brandweer12217580182189
Brand gebouw27638
Containerbrand61    
Overige brand24    
Autobrand2019172437
Ambulance     
Spoedritten195758740

De VRU categorieën zijn niet 1-op-1 te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht