nieuwsbericht gemeente Utrecht

De wijk Overvecht wordt groener, veiliger en beter bereikbaar. Ook komen er nieuwe woningen en werkplekken bij. Dat staat in het concept van de omgevingsvisie Overvecht. Het beschrijft hoe de toekomst van Overvecht eruit ziet. Daarbij gaat het om zaken als wonen, groen, voorzieningen en verkeer. De omgevingsvisie ligt ter inzage van 8 april tot 20 mei 2024. Iedereen kan een reactie geven. 

Bij het maken van de omgevingsvisie Overvecht is een intensief participatietraject met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden doorlopen. Het traject bestond onder andere uit gesprekken, bijeenkomsten en online peilingen. Deze drie sporen zijn twee keer doorlopen: de eerste keer in mei 2023 om eerste input op te halen, en in oktober/november 2023 om een eerste versie van de omgevingsvisie te toetsen en voor buurten verder uit te werken.

Groener en veiliger
,,Overvecht is in 2040 nog groener, beter bereikbaar met het openbaar vervoer en langzaam verkeer en is beter verbonden met de rest van de stad. Het wordt een gemengde wijk met meer typen woningen, waarbij het aanbod sociale huurwoningen ten minste gelijk blijft. Dit maakt ook doorstroming mogelijk voor huidige bewoners”, aldus wethouder Lot van Hooijdonk.

Andere belangrijke ambities zijn dat de groei van de werkgelegenheid en van voorzieningen gelijk opgaat met de toename van woningen. Gebouwen worden duurzaam gebouwd en gerenoveerd. En overal wordt ingezet op hergebruik van materialen. De openbare ruimte wordt meer voor fietsen, wandelen en ontmoeten ingericht. Straten worden verkeersveiliger en groener.  

Reactie geven
Van 8 april tot 20 mei 2024 kunnen inwoners reageren op de plannen voor Overvecht via omgevingsvisieovervecht@utrecht.nl. of per post aan de gemeenteraad van de gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie Ruimte, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Ook zijn er in de buurt drie inloopbijeenkomsten gepland voor meer informatie en persoonlijke uitleg over het concept van de Omgevingsvisie Overvecht. Meer informatie staat op: denkmee.utrecht.nl/omgevingsvisieovervecht.

Vervolg
Na de inspraakperiode wordt van iedere reactie bekeken wat de gemeente daar mee kan doen. Ook wordt er een verslag gemaakt van alle reacties. Daarin staat per reactie wat er wel en niet in de omgevingsvisie wordt opgenomen, inclusief uitleg. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Omgevingsvisie Overvecht. Dit zal naar verwachting eind 2024 zijn.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht