nieuwsbericht gemeente Utrecht

De samenwerkende partners hebben besloten de ontwikkeling van de Machinerie, een plek voor film- en beeldcultuur in het Werkspoorgebied, te stoppen. Dit is de teleurstellende conclusie na een zorgvuldige afweging van de status van het project in de huidige, economisch zware tijd. De wereldwijde ontwikkelingen, zoals twee jaar coronamaatregelen en extreme prijsstijgingen, maken de realisatie onhaalbaar.

Reactie vanuit Stichting de Machinerie en de kernpartners: “Met veel bezieling en een groot geloof in het project hebben Stichting de Machinerie en de kernpartners aan het project gewerkt. Het unieke concept en de nationale uitstraling gaven partijen de kans een beeldbepalende plek in Utrecht te creëren waarmee de film- en beeldcultuur voor de instellingen en makers naar een hoger plan getild konden worden. Helaas zijn we ingehaald door de tijd en zijn er grote externe factoren die in negatieve zin doorwerken op de haalbaarheid van het project. Dat is een grote teleurstelling voor ons allen. Maar we moeten ook realistisch blijven en willen geen onverantwoorde risico’s nemen.”

Het initiatief voor het plan kwam in 2019 van FOTODOK, Hoogt on Tour en het Nederlands Film Festival in samenwerking met de ontwikkelaar Erfgoed Werkspoor Utrecht (EWU). EWU is de eigenaar van de locatie in de Gietijzerstraat. De Machinerie moest een beeldbepalend centrum worden voor film- en beeldcultuur met nationale uitstraling gericht op talentontwikkeling, educatie, publieksprogrammering en werkplekken voor makers. Een aantrekkelijke, innovatieve en bruisende plek voor de omliggende wijken en de stad.

De reden dat het plan niet verder wordt uitgevoerd, heeft te maken met wereldwijde crises en de gevolgen daarvan voor de investeringen en begrotingen voor alle betrokken partijen. De cultuursector is de klap van de coronatijd nog niet te boven en de toekomst is uiterst onzeker door de huidige enorme prijsstijgingen voor energie- en bouwkosten. De conclusie van alle betrokken partijen is dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar en onverantwoord is de Machinerie te realiseren.

“Voor Utrecht had dit een beeldbepalende voorziening kunnen zijn. Het is gezien de gestegen kosten onhaalbaar gebleken. Het is daarom een besluit dat met veel pijn in het hart is gemaakt door alle betrokkenen. We kijken hoe we de stevige basis die is gelegd in deze samenwerking kunnen behouden voor de stad.”, aldus wethouder Eva Oosters (Cultuur). 

In december 2019 stemde de Utrechtse gemeenteraad in met een investering van 3,55 miljoen euro in de Machinerie als bijdrage van de gemeente om het centrum voor film- en beeldcultuur mogelijk te maken. Vorig jaar werd al aangekondigd dat de gestegen bouwkosten het project duurder zouden maken. Dit resulteerde in oktober vorig jaar tot een nieuw ontwerp. De huidige economische ontwikkelingen en forse prijsstijgingen leveren naar schatting een extra tekort op het bouwbudget nog los van de nodige inkomsten uit horeca en verhuur die nodig zijn voor een sluitende business case. Daarom is er, hoe teleurstellend ook, gezamenlijk voor gekozen het project niet verder uit te voeren.

Het project de Machinerie is gedwarsboomd door ontwikkelingen op wereldniveau, maar het talent, de drang tot vernieuwing en veerkracht is stevig verankerd in de Utrechtse partijen en mensen. De kernpartners gaan met elkaar kijken hoe deze stevige basis behouden kan worden voor de stad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht