Ontwikkelovereenkomst voor Defensieterrein

Op donderdag 12 april a.s. om 15.00 uur ondertekenen wethouder Kees Geldof (Grondzaken) en Harm Janssen (directeur regio Noord-West van gebiedsontwikkelaar BPD) de ontwikkelovereenkomst voor het Defensieterrein in de Merwedekanaalzone.

Met deze ondertekening wordt een volgende stap gezet naar de bouw van een duurzame, gezonde, groene stadswijk met 600 woningen, langs het Merwedekanaal. De aankoop van het terrein door de gemeente Utrecht vond plaats in september 2014, waarna BPD en de gemeente samen hebben gewerkt aan een Stedenbouwkundig Plan dat in maart dit jaar is vastgesteld. Harm Janssen (BPD): “Het project sluit aan bij de ambities van BPD Ontwikkeling om aantrekkelijke en levendige stadswijken te realiseren. Op het voormalige Defensieterrein, midden in de dynamiek van de stad, is dat goed mogelijk.”

Nieuwe stadswijk, nieuwe buren
“We verwachten op het voormalige Defensieterrein straks een nieuwe stadswijk te realiseren waarbij de wensen van nieuwe bewoners en bewoners van omliggende buurten samenkomen,” aldus wethouder Kees Geldof (Grondzaken). De nieuwe stadswijk past bij de ambitie om van Utrecht een duurzame en gezonde stad te maken. Het wordt een groene wijk met naast woningen ook een netwerk van binnentuinen en groene speelplekken. De wijk is door haar centrale ligging ontworpen om voetgangers en fietsers maximaal te faciliteren. Er komen geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte; parkeren gebeurt uit het zicht in halfverdiepte parkeergarages onder de woonblokken.

Sky-walk
Op straat, op sommige daken en in het park is ruimte voor ontmoeten, spelen en bewegen. Er komt een zogeheten sky-walk, die overdag publiek toegankelijk is. Aan deze sky-walk komen dak(moes)tuinen voor bewoners en de entrees van woningen.
Aan het Merwedekanaal komt een buurtpark, met een brede wandelstrook die het gebied verbindt met de toekomstige naastgelegen ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone.
In de stadswijk komen veel bomen en water om hittestress tegen te gaan. De woningen worden energiezuinig en er komt geen gas of stadsverwarming, maar slimme warmtepompen in combinatie met zonnepanelen.

Gezonde stad
In de nieuwe wijk kunnen kleinschalige voorzieningen komen, gericht op bewegen en gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fietsreparatiepunt en een plek voor het brengen en ophalen van pakjes, zodat bezorgers niet de wijk in hoeven.

De start van de verkoop wordt eind 2018 verwacht, waarna de eerste woningen vanaf medio 2019 gebouwd kunnen worden.

Voor meer info: www.utrecht.nl/wonenaanhetmerwedekanaal.

Impressie van de nieuwe groene stadswijk aan het Merwedekanaal. Links de wandelstrook, rechts het park langs het Merwedekanaal. Beeld: BPD.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht