Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd naar de raad

Utrecht wil in Maarschalkerweerd meer aandacht geven aan groen, recreatie, sport en cultuurhistorie. Verder moet de bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk worden gemaakt rond Stadion Galgenwaard en station Lunetten. Het college heeft het ontwikkelperspectief hiervoor aangeboden aan de gemeenteraad. Het ontwikkelperspectief moet richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en is onderdeel van de omgevingsvisie.

Maarschalkerweerd ligt ingeklemd tussen spoorlijnen en snelwegen aan de oostkant van de stad en vervult met name op het gebied van sport al een belangrijke rol. Dit kan nog beter worden benut door meer in te zetten op groen, recreatie, cultuurhistorie en nieuwe vormen van sport. Samen met het aangrenzende Amelisweerd kan het gebied worden versterkt als een groot parklandschap waar Utrechters en bezoekers ontspannen en sporten. De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waaronder fortencomplex De Vier Lunetten, moeten zichtbaarder en meer gebruikt worden en identiteit geven aan het gebied.

Maarschalkerweerd kan zich daarnaast verder ontwikkelen tot sportcampus, waarbij topsport, talentontwikkeling en breedtesport samenkomen. Hierbij werken de verschillende (top)sportverenigingen samen in een open sportlandschap. Verder wil de stad de bereikbaarheid van Maarschalkerweerd verbeteren door te richten op nieuwe en betere verbindingen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

Omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden konden eind vorig jaar reageren op het in september gepresenteerde concept ontwikkelperspectief. Deze reacties zijn meegenomen in dit definitieve ontwikkelperspectief, waar de gemeenteraad zich later dit jaar over zal uitspreken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Maarschalkerweerd.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht