Op naar een masterplan voor Overvecht Centrum

Komende tijd gaan Overvechters, grond- en pandeigenaren, de gemeente Utrecht en andere betrokkenen en belangstellenden werken aan een masterplan voor Overvecht Centrum. Het plan zal gaan over hoe het centrumgebied nieuw leven zal worden ingeblazen en een fijne plek kan worden om te wonen, werken en winkelen. De gemeenteraad heeft besloten hier budget voor vrij te maken.

De ambitie voor Overvecht Centrum

Overvecht Centrum moet een aangename plek worden; het kloppende hart van Overvecht. Maar wat is daarvoor nodig? Waarom gaan mensen straks graag naar Overvecht Centrum? En waarom zijn inwoners van Overvecht trots op deze plek? De afgelopen maanden zijn grond- en pandeigenaren en de gemeente Utrecht tot een aantal basisprincipes en onderzoeksvragen gekomen. Deze worden komende jaren gezamenlijk verder onderzocht en uitgewerkt in het masterplan.

Samen komen tot een masterplan

In het masterplan worden de basisprincipes en onderzoeksvragen concreet gemaakt en verder uitgewerkt. De gemeente gaat samen met pand- en grondeigenaren in het centrumgebied, andere belangstellenden en Overvechters aan de slag om dit plan te maken. Zij kennen de omgeving namelijk als geen ander. Deze samenwerking is een essentieel onderdeel van het masterplan. Het is een vernieuwende en unieke vorm van samenwerken. Het wordt een zoektocht waarbij vooraf niet bekend is hoe het plan precies zal uitpakken. Dat is spannend, maar kan wel het meest optimale plan opleveren.

Wethouder Klaas Verschuure: “Overvecht Centrum is een plek met potentie. We willen daar een bruisende ontmoetingsplek maken. Een plek waar bewoners van Overvecht willen wonen, werken en winkelen, in het hart van de wijk. Van een stenig en enigszins gedateerd gebied, naar een plek die aantrekkelijk, groen en veilig is. Inwoners van Overvecht moeten trots kunnen zijn op hun centrum en zich daar thuis voelen. Met de steun van de gemeenteraad kunnen we nu verder aan de slag om samen een masterplan te maken.”

Wat zijn de volgende stappen?

De eerste stap in het nieuwe jaar is het gesprek met de Overvechters en andere belangstellenden over de identiteit en de betekenis van de plek. Ook worden hiermee de kansen en zorgen vanuit de wijk duidelijk. Daarna start het gezamenlijk opstellen van het masterplan. Een nog te vormen stadsteam werkt mee tijdens deze fase en waarborgt de input vanuit de wijk.

Financiële bijdrage vanuit het Rijk

Begin december werd bekend dat het Rijk met de Woningbouwimpuls bijna 13 miljoen euro bijdraagt aan woningbouwontwikkeling in Overvecht. Hiermee wil de gemeente Utrecht, samen met de provincie, corporaties en diverse ontwikkelende partijen de komende tien jaar extra investeren in de woningbouwprojecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix en in de omgeving van deze projecten. Dat resulteert in vernieuwing van dit deel van Overvecht en een betere mix van woningen. Dit draagt bij aan de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht