Opvang voor groeiend aantal remigrerende gezinnen

Utrecht heeft steeds vaker te maken met zelfredzame gezinnen die terugkeren uit het buitenland en voor woonruimte aankloppen bij de gemeente. Afgelopen jaar heeft de stad zestien gezinnen onderdak geboden. De opvang van deze gezinnen is geen wettelijke taak voor de gemeente, maar in gevallen van acute dakloosheid voor gezinnen met kinderen wil de stad als uiterste oplossing deze gezinnen toch een veilige plek bieden. Zo voorkomen we dat gezinnen met kinderen op straat moeten slapen. Als proef wilt Utrecht twee panden in de stad inzetten als tijdelijke woonruimte voor gezinnen die onvoorbereid uit het buitenland terugkeren. Utrecht heeft het Rijk dringend verzocht dit vraagstuk landelijk te regelen.

 

Het gaat om gezinnen waarvan minimaal één gezinslid de Nederlandse nationaliteit heeft. Zij verzuimen om zelf woonruimte te regelen bij terugkeer naar Nederland. In Utrecht remigreerden onlangs gezinnen uit onder meer Groot-Brittannie, Irak en diverse Afrikaanse landen. De gemeente biedt alleen in uitzonderingsgevallen tijdelijk onderdak, omdat gezinnen zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een huis.

Als proef wil de gemeente nu een pand aan de Catharijnesteeg in de Binnenstad en de Piramidedreef in Overvecht inzetten om deze uitzonderingsgevallen tijdelijk onderdak te bieden. In totaal bieden beide panden plek voor tien gezinnen. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met omwonenden van de twee locaties om de tijdelijke opvang goed te organiseren. Doel van de proef is om te kijken of het lukt om gezinnen snel door te laten stromen naar vaste woonruimte en hoe de tijdelijke opvanglocatie werkt in de wijk.

De op te vangen gezinnen krijgen door de tijdelijke opvang de gelegenheid om hun verantwoordelijkheid te nemen om alles te organiseren. Een bestendiger tijdelijk verblijf brengt meer rust bij de gezinnen en zorgt dat zij ook andere belangrijke zaken daardoor beter en sneller kunnen regelen, zoals de school van de kinderen, het regelen van de financiën en het vinden van een structurele betaalbare woonplek. De gemeente helpt de gezinnen in de zoektocht naar een eigen huis in of veelal buiten Utrecht. Gezinnen betalen een eigen bijdrage voor het tijdelijk verblijf, afhankelijk van de financiële draagkracht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht