nieuwsbericht gemeente Utrecht

De Oranjebrug gaat maandag 3 juni aan het einde van de dag weer open voor autoverkeer. De brug was sinds 22 april uit voorzorg gesloten voor auto- en vrachtverkeer. Voetgangers en fietsers konden nog wel gebruik maken van de brug.

Uit berekeningen was gebleken dat een deel van de 70 jaar oude brug niet meer aan de huidige regelgeving voldoet. Vanaf vandaag, maandag 27 mei, worden er werkzaamheden uitgevoerd die de brug tijdelijk versterken zodat het autoverkeer over de Oranjebrug weer hervat kan worden en de verkeersoverlast zo snel mogelijk beperkt wordt. Zwaar vrachtverkeer mag nog niet over de brug rijden. De snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Dit wordt duidelijk aangegeven met verkeersborden.

De versterking is een tijdelijke maatregel. De gemeente vindt het belangrijk dat de stad goed bereikbaar blijft en daarom wordt de brug deze week tijdelijk versterkt. De gemeente werkt momenteel een definitieve maatregel uit zodat de brug ook weer voor zwaar verkeer open kan. Deze maatregel moet aanbesteed worden. In de planning wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met andere werkzaamheden in de omgeving om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken. Naar verwachting zal de definitieve versterkingsmaatregel over een jaar worden uitgevoerd.

In Nederland zijn veel bruggen en viaducten na de oorlog gebouwd, deze zijn inmiddels sterk verouderd. Ook is de hoeveelheid verkeer en het gewicht van het (vracht)verkeer de afgelopen decennia flink toegenomen. Net als in de rest van Nederland, toetst de gemeente Utrecht daarom alle bruggen aan de huidige wet- en regelgeving. Wanneer blijkt dat een constructie niet voldoet aan de huidige norm, neemt de gemeente maatregelen. Soms is het nemen van een relatief eenvoudige maatregel voldoende, zoals het vaker inspecteren van een brug. In uitzonderlijke gevallen zijn meer ingrijpende maatregelen nodig, zoals bij de Oranjebrug het geval is.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht