nieuwsbericht gemeente Utrecht

Voor de nieuwe locatie van het Ronald McDonald Huis Utrecht hebben gemeente, provincie, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en het Ronald McDonald Huis gezamenlijk gekozen voor het gebied waarin het huidige Huis ligt bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Deze locatie zien zij als het meest kansrijk. Hoe het er precies uit gaat zien, wordt nader uitgewerkt. Dit besluit is genomen op basis van een uitgebreid locatieonderzoek dat deze partners hebben laten uitvoeren.

Op deze locatie is het mogelijk een huis in te passen dat aan de wensen en eisen voldoet van het Ronald McDonald Huis Utrecht. Het Huis komt in of nabij het nog te bouwen nieuwe entreegebouw van het UMC Utrecht. Deze locatie ligt, net als de huidige locatie van het Ronald McDonald Huis, dichtbij zowel het Wilhelmina Kinderziekenhuis als het Prinses Máxima Centrum, waardoor ouders snel bij hun zieke kind kunnen zijn.  

Daarnaast zal ontwikkeling op deze locatie minimale impact hebben op de omliggende natuur en het nabijgelegen Unesco werelderfgoed van de Hollandse Waterlinies. Deze keuze is in lijn met de wens van omwonenden en andere partijen om niet in het groen te bouwen.

In de komende tijd werken de samenwerkingspartners deze ontwikkeling verder uit. Belangrijk daarbij is het maken van aanvullende afspraken tussen de ontwikkelende partijen (Ronald McDonald Huis Utrecht en UMC Utrecht), de Universiteit Utrecht en de overheden (gemeente Utrecht en provincie Utrecht) om de basis te leggen voor de stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid.

Wat voorafging

De betrokken partners zijn er in de afgelopen maanden in geslaagd om samen de meest kansrijke locatie in beeld te krijgen voor het Ronald McDonald Huis Utrecht, als fijne basis voor familie in de nabijheid van ernstig zieke kinderen. De locaties zijn de afgelopen maanden opnieuw met elkaar vergeleken op basis van het onderzoek, uitgevoerd door Arcadis. Voor twee locaties zijn aanvullende Heritage Impact Assessments (HIA’s) uitgevoerd om te zien wat de ontwikkeling betekent voor de Hollandse Waterlinies; dat gebied is sinds juli 2021 Unesco Werelderfgoed.

Reacties betrokkenen

Klaas Verschuure, wethouder (Ruimtelijke Ontwikkeling) Gemeente Utrecht:
“Ernstig zieke kinderen en hun ouders moeten de gelegenheid hebben om dicht bij elkaar te kunnen verblijven. Dat was voor álle betrokkenen een belangrijk uitgangspunt. In de zoektocht naar een geschikte locatie hebben we ook gekeken naar de belangen van omwonenden, het groen en de werelderfgoed-status van het aangrenzende gebied. Ik ben dan ook blij dat we een plek hebben gevonden waar we tevreden over kunnen zijn.”

Madelon Flint, voorzitter bestuur Ronald McDonald Huis Utrecht:
"Wij zijn verheugd en opgelucht dat we ouders en broertjes en zusjes van zieke kinderen ook in de toekomst een plek kunnen bieden op loopafstand van beide ziekenhuizen. Een plek waar zij zich kunnen terugtrekken en opladen, maar toch binnen enkele minuten bij hun zieke kind zijn."

Remco van Lunteren, lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht:
Wij zijn erg blij dat we met alle partners achter één locatie staan. En dat iedereen zijn best doet om deze locatie zowel ruimtelijk als financieel mogelijk te maken. Daarmee zetten we een belangrijke stap in het realiseren van de plannen die wij als UMC Utrecht hebben om onze gebouwen nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van onze patiënten, studenten en medewerkers.”

Huib van Essen, gedeputeerde Provincie Utrecht:
“Ik ben heel blij dat we na een lang en intensief traject, samen tot een eenduidige locatiekeuze zijn gekomen. Hiermee kunnen ouders straks weer dicht bij hun ernstig zieke kinderen verblijven. Maar ook beschermen we hiermee het omliggende groen en de bijzondere waarde van de Hollandse Waterlinies!”

Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht:
“De Universiteit Utrecht ondersteunt de keuze voor de voorgestelde locatie. Alle lof voor de betrokken organisaties die intensief hebben samengewerkt om het Ronald McDonald Huis Utrecht een passende plek te geven in het Utrecht Science Park.”  

Saskia van Dockum, directeur-rentmeester Het Utrecht Landschap:
“Onze bezwaren zijn serieus genomen. We zijn ontzettend blij met het besluit om het Ronald McDonald Huis niet buiten de rode contour te bouwen en de open ruimte juist te sparen en groen te laten. Dat is winst voor alle betrokkenen en voor toekomstige generaties waarvoor groene ruimte onmisbaar is.”

 


De beoogde ligging van het Ronald McDonald Huis Utrecht

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht