Overheidssteun voor Utrechtse culturele instellingen

Een aantal Utrechtse culturele instellingen kan waarschijnlijk rekenen op financiële steun van de overheid vanwege de gevolgen van het coronavirus. Minister Van Engelshoven stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer met de uitwerking van het noodpakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector. Naast 26 rijks gesubsidieerde instellingen maken op basis van de gestelde criteria vijf Utrechtse cultuurorganisaties met een landelijk belang kans op financiële steun.

Instellingen
Het gaat om TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Podium Hoge Woerd en Museum Speelklok. Eis van de minister is wel dat de lokale overheden het steunbedrag ‘matchen’. Daarvoor trekt het college van b en w van de gemeente Utrecht 1,55 miljoen euro uit en is de provincie Utrecht voornemens nog eens ruim een miljoen euro bij te leggen.

Hard nodig
Deze financiële steun is hard nodig, omdat de kunst en cultuursector heel hard is geraakt door het coronavirus. Podia, musea, bioscopen en concertgebouwen moesten van de ene op de andere dag hun deuren sluiten. Juist de instellingen met relatief hoge publieksinkomsten, zoals TivoliVredenburg dat 70% van de inkomsten zelf weet te genereren, worden getroffen.
Wethouder Anke Klein (cultuur): “Veel Utrechters missen een bezoek aan bioscoop, festival, museum, podium, theater, concertgebouw of een andere culturele instelling. De makers en instellingen missen hun publiek ook. Mensen willen zodra het weer kan en mag kunst en cultuur beleven. Daarvoor is het wel belangrijk dat er voldoende aanbod is en blijft.”

Sombere vooruitzichten
Desondanks blijft er een fors aantal makers en instellingen dat in haar voortbestaan wordt bedreigd. Zij dreigen buiten de boot te vallen voor ondersteuning door het Rijk. Uit een inventarisatie die de gemeente heeft gedaan, blijkt dat alleen al tot 1 juli 2020 de netto schade 4,75 miljoen euro bedraagt. Het gaat daarbij alleen om door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Instellingen die geen subsidie ontvangen, maar even goe beeldbepalend zijn voor de culturele infrastructuur Utrecht, worden ook hard geraakt, maar zijn niet meegenomen in deze berekening. De gemeente hoopt hiervoor op aanvullende steun vanuit het Rijk.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht