Overname Hulpmiddelencentrum door Kersten Hulpmiddelenspecialist

Kersten Hulpmiddelenspecialist is voortaan de nieuwe contractpartner van gemeente Utrecht voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Kersten Hulpmiddelenspecialist heeft met ingang van 20 juni de dienstverlening overgenomen van het failliet verklaarde Hulpmiddelencentrum (HMC).

HMC was een van de drie leveranciers van Wmo hulpmiddelen in de gemeente Utrecht. Op 3 april heeft de rechtbank van Rotterdam HMC failliet verklaard. HMC kreeg een transitiekrediet voor 11 weken zodat de dienstverlening aan inwoners met een hulpmiddel van HMC door kon lopen. Op 13 juni zijn de curatoren tot overeenstemming gekomen met Kersten Hulpmiddelenspecialist en zijn de contracten ondertekend. Het transitiekrediet van HMC liep af op 19 juni en per 20 juni is Kersten eigenaar van de Wmo hulpmiddelen die door HMC zijn geleverd en zetten zij de dienstverlening voort. Kersten is als derde partij toegetreden tot het contract van de gemeente Utrecht.

Vervolg
Kersten neemt alle werkafspraken, zoals die met de gemaakt zijn, over. De telefoonnummers en mailadressen van het HMC blijven voorlopig in gebruik zodat Kersten bereikbaar blijft via de bij inwoners bekende kanalen. Kersten heeft alle reparatieverzoeken die nog uitstonden bij HMC overgenomen. Inwoners met een Wmo hulpmiddel van HMC hoeven verder zelf niets te doen. Zij hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over de overname. Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt vervolgens contact met hen op voor het maken van een kennismakingsafspraak en het bekijken van de staat van het hulpmiddel.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht