Panden doorzocht in actie tegen ondermijning

Deze week controleerde de gemeente samen met de politie, Openbaar Ministerie, Douane en Belastingdienst een reeks woningen en bedrijfspanden in heel Utrecht. De instanties zijn op 25 adressen binnengegaan, op basis van meldingen van overlast en verdachte situaties door bewoners, die betrokkenheid bij drugscriminaliteit vermoedden. Bij de controles is in vijf gevallen vastgesteld dat er iets niet klopte met de Basis Registratie Personen. Er zijn drie onderzoeken gestart naar mogelijke uitkeringsfraude. In één geval is illegale prostitutie en drugsoverlast geconstateerd en op één adres is een grote hoeveelheid materiaal gevonden voor handel in drugs, samen met (vermoedelijk) amfetaminepasta. Op datzelfde adres heeft de politie spullen in beslag genomen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Op weer een ander adres is op last van het OM een auto in beslag genomen in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

 

De controles vonden plaats in het kader van een sprintweek in de strijd tegen ondermijning. Op verschillende plekken in de stad doen gemeente, politie, OM, Belastingdienst en Douane gezamenlijk extra controles. Deze controles vonden plaats op locaties waar men de ondermijnende effecten van de productie van en handel in drugs vermoedt. Er is sprake van ondermijning als criminelen misbruik maken van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken.

Drugs
Drugs, vooral cocaïne, zijn een probleem in Midden-Nederland. De cocaïnehandel brengt allerlei ondermijnende criminaliteit met zich mee, wat zich uit in o.a. geweld, bedreigingen, witwassen en een  onderwereld die misbruik maakt van legale organisaties, bedrijven en voorzieningen. De meeste zorgen gaan over de aanwas van jongeren in de cocaïnehandel. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van zware misdaden. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. Gemeente werkt er samen met andere organisaties hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen.

Melden heeft zin
Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid, strafrechtelijk vervolgen van verdachten, ook bijvoorbeeld illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo werkt de overheid aan het weer veiliger maken van wijken en buurten. De overheid kan dit niet alleen. De controles in deze actieweek zijn mede gebaseerd op meldingen van bewoners.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht