nieuwsbericht gemeente Utrecht

In het hart van Leidsche Rijn Centrum komt binnenkort een nieuw stadspark: Park Leeuwesteyn. Dit grootschalige project strekt zich over een kilometer lengte en 65 meter breedte uit en verbindt met de omliggende woonbuurten Leeuwesteyn, Hoge Weide en Grauwaart met Leidsche Rijn Centrum. Het park biedt volop ruimte voor recreatie, sport en ontmoeting en draagt bij aan de volgende stap naar een nog groenere, klimaatbestendige stad.

Ontwerpen met de buurt

De gemeente vindt het belangrijk dat Park Leeuwesteyn een plek wordt voor de omwonenden en andere bezoekers. Daarom is het afgelopen jaar intensief samengewerkt met bewoners en organisaties aan het ontwerp voor het park. Onder meer met inloopbijeenkomsten, online enquêtes, straatinterviews en werkgroep bijeenkomsten. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het ontwerp.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): "Ik wilde graag dat de buurt echt de ruimte kreeg om het park te ontwerpen. Dat past bij het pionierende karakter van Leidsche Rijn. En het resultaat mag er zijn. Of je nou komt sporten, spelen, anderen komt ontmoeten of een wandeling maakt om tot rust te komen: Park Leeuwesteyn wordt een plek waar het straks allemaal kan.”

Bewoners wilden bijvoorbeeld graag urban sports en recreatievelden in het park. Er komen daarom plekken in het park voor freerunning, boulderen en calisthenics. Dit wordt afgewisseld met vrije ruimte waar mensen zelf invulling aan kunnen geven. Park Leeuwesteyn wordt een groen park met volop ruimte voor sport, spel, ontmoeting en ontspanning. Er komen diverse sport- en speelvoorzieningen, waaronder recreatievelden, een waterspeelplek, een jeu de boulesbaan en schaaktafels. Ook zijn er verschillende plekken om te picknicken.

Een park voor iedereen

Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Dat betekent dat de exacte materialen en toestellen worden gekozen en het beplantingsplan wordt uitgewerkt. Door heel het park komt groen. Aan de noordkant van het park komt van west naar oost een ecologische natuurverbinding.

In het park wordt rekening gehouden met het leefgebied van verschillende dieren zoals egels, icarusblauwtjes (vlinder), huismussen, bunzings en grootoorvleermuizen. Dieren krijgen een fijne verblijfplaats in het park, er wordt gezorgd voor voldoende voedsel en dat ze veilig kunnen bewegen in het park. Op verschillende plekken komt er kruidenrijk gras. Dit gras maaien we minder vaak waardoor er meer ruimte is voor insecten en andere kleine dieren.

Park Leeuwesteyn belooft een prachtige, groene aanvulling te worden op Leidsche Rijn Centrum, waar natuur en gemeenschap hand in hand gaan. Wij kijken ernaar uit om dit nieuwe stadspark samen met de inwoners nog meer te realiseren en te beleven!

Planning

De aanleg van het park is in volle gang. We verwachten het grootste gedeelte begin 2025 af te hebben. De overige delen van het park, zoals het oostelijke deel waar nu nog Skaeve Huse en Place2bU staan, leggen wij later aan. In mei 2025 hopen we het park feestelijk te openen. Op de website https://denkmee.utrecht.nl/parkleeuwesteyn is meer informatie te vinden over Park Leeuwesteyn, het ontwerp en de planning van de werkzaamheden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht