Per 1 april 2022 vier hulpmiddelenleveranciers in Utrecht in plaats van drie

Per 1 april 2022 heeft de gemeente Utrecht vier partijen voor de levering en het onderhoud van Wmo hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels. Dat is de uitkomst van een aanbesteding die de gemeente Utrecht heeft gehouden. De vier partijen zijn de drie huidige leveranciers Kersten Hulpmiddelenspecialist, Medipoint en Meyra. Daarnaast treedt Welzorg Nederland toe als nieuwe partij.

 

We willen dat alle inwoners van Utrecht kunnen meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mobiel blijven. Een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel kan daarbij helpen. Daarom hebben we in de aanbesteding vier partijen uitgekozen die hier samen met ons aan willen blijven werken. Kersten Hulpmiddelenspecialist, Medipoint, Meyra en Welzorg. De drie eerstgenoemde aanbieders zijn nu ook al actief in Utrecht, Welzorg treedt toe als vierde en nieuwe partij. Voor mensen die nu al een Wmo hulpmiddel hebben verandert er niets. Zij behouden het hulpmiddel en zij blijven service ontvangen van hun vertrouwde leverancier.

Stabiliteit en keuzevrijheid

De huidige contracten lopen op 1 april 2022 af. Daarom was er een nieuwe aanbesteding nodig. Het nieuwe contract heeft een maximale looptijd van negen jaar (drie jaar, met daarna nog driemaal een optie tot verlenging met twee jaar). Door voor een lange termijn meerdere partijen te contracteren zorgen we voor stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening voor inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen. Zij gaven aan dat zij hier behoefte aan hebben.
De nieuwe contracten bieden nog steeds keuzevrijheid: de stad is verdeeld over de vier leveranciers, maar iemand kan ook zelf de leverancier kiezen die het beste past bij de individuele wensen en behoeften.

Aandacht voor kwaliteit

In de afgelopen jaren heeft de gemeente samen met de leveranciers gewerkt aan het steeds verder verbeteren van de dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in goede werkafspraken, waar we we met de nieuwe contracten verder op voortbouwen. De WMO cli├źntenraad is tijdens de aanbestedingsprocedure betrokken om met de partijen in gesprek te gaan, en blijft ook gedurende de looptijd van de overeenkomst betrokken. Daarnaast meten we de ervaren kwaliteit doorlopend onder andere met de Ervaringwijzer. Dit is een digitale tool waarmee de gebruiker van het hulpmiddel kan aangeven hoe de kwaliteit van de dienstverlening is ervaren.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht