Pilot moet leiden tot snellere oplossing voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Utrecht doet mee aan de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), de opvolger van de Bed-Bad-Brood regeling. De pilot richt zich op vreemdelingen zonder recht op verblijf in Nederland en geen recht op verblijf in een asielzoekerscentrum. Zij kunnen (nog) niet blijven maar kunnen ook (nog) niet altijd terug naar hun land van herkomst. Ze krijgen tijdelijke opvang, begeleiding en activiteiten aangeboden. De gemeente en de Utrechtse maatschappelijke organisaties die opvang en (juridische) begeleiding bieden, gaan beter samenwerken met de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dit moet ertoe leiden dat er sneller een oplossing komt voor deze groep mensen.

Wethouder Maarten van Ooijen heeft hierover een convenant gesloten met het Rijk. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de lokale maatschappelijke organisaties. In een lokaal samenwerkingsoverleg worden onder regie van de gemeente de complexe dossiers van vluchtelingen besproken en naar een oplossing gezocht. Als dat niet lukt, wordt opgeschaald naar landelijk niveau. Een oplossing kan zijn het legaliseren van het verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een ander land.

Erkenning en samenwerking
Maarten van Ooijen: “Het convenant betekent een erkenning van de lokale praktijk die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd. Daarnaast gaan we beter samenwerken met het Rijk. Ik hoop van harte dat er daardoor voor nog meer mensen en sneller een oplossing komt.”

Duur pilot
De pilot loopt tot en met 2021. Voor die tijd wordt besloten of de regeling structureel wordt ingevoerd. 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht