nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het plan voor de bouw van 450 flexwoningen op de locatie 'Tussen de Rails' bij Lunetten-Koningsweg in Utrecht is voor besluitvorming naar de gemeenteraad verstuurd. De verwachting is dat de gemeenteraad er na de zomer een besluit over neemt.

Voor het gebied rond station Lunetten is een lange termijn plan voor de ontwikkeling van een nieuw centrum met woningen, kantoren, winkels en andere voorzieningen. Voor dit grootschalige, complexe project moet nog veel onderzocht worden. In de tussentijd wil de gemeente Utrecht de ruimte gebruiken voor woningen en gebouwen voor kantoren, cultuur en horeca. ,,De woningnood in onze stad vraagt erom deze ruimte nu alvast goed te benutten, zodat Utrechters sneller een huis kunnen vinden. Dit is een plek waar we een flink aantal flexwoningen kunnen neerzetten, voor een periode van tien jaar. Daar zijn we uiteraard blij mee in een stad waar de ruimte schaars is", aldus wethouder Lot van Hooijdonk. 

Huurwoningen en studentenwoningen
Het plan is om zes bouwblokken in het gebied te maken van circa vier of vijf lagen hoog. Het moet een autoluwe wijk worden met betaalbare huurwoningen: 70 procent voor reguliere woningzoekenden en 30 procent voor aandachtsgroepen, waaronder mensen die doorstromen uit een maatschappelijke opvang en statushouders. Het huisvesten van deze doelgroepen zal gepaard gaan met goede begeleiding en afspraken met betreffende partijen over het monitoren van de leefbaarheid. De bedrijfsruimte (6.400 m2) is vooral geschikt voor culturele activiteiten. Over de invulling daarvan is de gemeente in gesprek met lokale ondernemingen en organisaties. 

Normen niet overschreden
Er is onderzoek gedaan naar mogelijke overlast die toekomstige bewoners kunnen ervaren door geluid en trillingen van de spoorlijnen en A27. De woningen blijven maximaal tien jaar staan en worden zo gerealiseerd dat daarmee de normen niet overschreden worden. Toch valt niet uit te sluiten dat sommige bewoners hinder ervaren van geluid en trillingen. Bij het aanbieden en toewijzen van de woningen wordt dit duidelijk gecommuniceerd. 

Een groene openbare ruimte
Verder is het de bedoeling dat de openbare ruimte wordt ingericht met de nadruk op groen. Het water 'de Oud Wulverbroekwetering' wordt verbreed en krijgt een natuurvriendelijke oever. Bestaande bomen blijven  in principe staan en er komt een groene buffer om het gebied heen. Delen van het gebied worden niet bebouwd en blijven behouden voor de natuur. 

Vervolg
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, kan de uitvoering starten. Naar verwachting start de bouw in het voorjaar van 2025, met oplevering voor het einde van dat jaar. De gemeente Utrecht werkt voor dit project samen met de verschillende Utrechtse woningcorporaties die medeinitiatiefnemer zijn, waaronder Woonin en Portaal.  
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht