nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het college van de gemeente Utrecht komt met een plan voor Natuurgebied Zuilen (eerder bekend als ‘Landschapspark Oud Zuilen’). Het groene gebied aan de Vecht bestaat nu vooral uit weilanden. De gemeente wil hier de biodiversiteit versterken en meer verschillende soorten bomen, bloemen, planten, insecten en dieren de ruimte geven. Tegelijkertijd geven we ruimte om te wandelen, samen te sporten en de cultuurgeschiedenis te ervaren.

“Met Natuurgebied Zuilen krijgen we meer écht groen in onze stad,” zegt Linda Voortman, wethouder Groen, over de conceptvisie. “Een rijkere variatie aan gewassen, en dat is goed voor insecten, vogels en andere dieren die hier willen vertoeven. Bovendien wordt een wandeling in dit unieke stukje Utrecht daardoor nog mooier. Zo wordt Natuurgebied Zuilen waardevoller voor mens én natuur en werken we aan een gezonde leefomgeving voor een groeiend aantal inwoners.” Het gebied van ongeveer 40 hectare ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef in het zuiden.

Reactie geven op conceptvisie

De natuur staat voorop in het gebied, in het plan van de gemeente. Daarnaast blijft er ruimte voor passende activiteiten zoals wandelen, sporten en kleinschalige evenementen. Bij het maken van het plan (de concept-visie) gebruikte de gemeente de reacties van buurtbewoners, belangenorganisaties en andere belangstellenden. Vanaf 14 oktober tot en met 24 november kan iedereen een reactie op het plan geven via utrecht.nl/natuurgebiedzuilen.De reacties betrekt de gemeente ook bij de definitieve visie die in de loop van 2023 in de gemeenteraad besproken zal worden. 

In de fase daarna blijft de gemeente de omgeving betrekken bij het inrichten, gebruiken en beheren van het gebied. Over thema’s als bereikbaarheid, inrichting, natuur, het toekomstige gebruik en beheer denken bewonersgroepen en andere belanghebbenden mee.

Zie www.utrecht.nl/natuurgebiedzuilen voor het plan en meer informatie.

Beeld: Impressie van Natuurgebied Zuilen (bron: gemeente Utrecht)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht