nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente wil in het gebied langs de Vecht bij Slot Zuylen de natuur en de biodiversiteit versterken en meer openbaar groen voor Utrechters mogelijk maken. Samen met een bewonerswerkgroep is hard gewerkt aan een plan voor Natuurgebied Zuilen tijdens een intensief participatietraject. In het plan gaan natuur, cultuurhistorie en natuurinclusieve landbouw hand in hand, het gebied blijft het rustige karakter houden en wordt beter toegankelijk voor een bredere groep Utrechters. Dat staat in het Startdocument Natuurgebied Zuilen dat vandaag aan de gemeenteraad wordt gestuurd.

“Natuur staat al langere tijd ontzettend onder druk. Niet voor niets hebben we als stad de biodiversiteitscrisis uitgeroepen,” zegt Linda Voortman, wethouder Groen. “Met dit plan laten we zien dat versterken van biodiversiteit, cultuurhistorie en natuurinclusieve landbouw goed samen kunnen gaan. Zo komen we op voor de natuur en geven we ook de Utrechters van de toekomst meer mogelijkheden om natuur te beleven.”


Foto: luchtfoto van huidige situatie rond Slot Zuylen

Versterken biodiversiteit

In het plan ligt de nadruk op natuurontwikkeling. Het deel waar de natuur op één staat wordt groter: er komt verschillend groen, zoals gras, kruiden, struiken, bloemen, planten en bomen. Dit gaat in een deel van het gebied samen met natuurinclusieve landbouw: met minder mest, een gezonde bodem en meer biodiversiteit. Daarnaast wordt de cultuurhistorie versterkt en komen er meer mogelijkheden voor recreatie, met behoud van rust en stilte. Er komt meer ruimte voor Utrechters (uit met name Zuilen en Overvecht) om te wandelen, van de natuur te genieten en te sporten. Dankzij advies van Solgu is wordt de toegankelijkheid vergroot. Er komen meer voetpaden en de entrees van het gebied te verbeteren met informatieborden en fietsparkeerplekken.

Intensief participatietraject

Bij de publicatie van een eerder conceptplan in 2022 waren er veel vragen en zorgen uit de buurt. Er werden daarbij ook veel zienswijzen ingediend. De gemeente besloot toen een pas op de plaats te maken om meer ruimte te geven voor de stem vanuit de omgeving. Wat volgde was een intensief participatietraject met een werkgroep waarin bewoners deelnamen. Op basis van de zienswijzen en de input vanuit de werkgroep is het oorspronkelijke plan nu op een aantal punten aangepast.

Voortman: “Ik ben er trots op dat we samen dit extra participatietraject hebben doorlopen, waarbij voor iedereen helder werd dat het gebied versterkt moet worden en er meer ruimte komt voor biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en cultuurhistorie. Hiermee kunnen we een meer gedragen plan presenteren voor de Utrechter van nu én van de toekomst.”

De gemeenteraad bespreekt dit plan in het najaar. Na vaststelling in de raad volgt de concrete invulling van het gebied. De plannen worden dan geleidelijk uitgevoerd, dus niet in één keer. Lees hier de hele startnotitie.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht