Plan voor 38 woningen aan Jutfaseweg

Rond de voormalige tegelfabriek aan de Jutfaseweg komen 38 woningen. Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten van het plan van Mozaïek Ontwikkelings- en Realisatie BV. De ontwikkelaar en de gemeente gaan het plan nu verder uitwerken in een zogeheten bouwenvelop. Hierbij worden ook omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Van de circa 38 nieuwe woningen die Mozaïek wil bouwen, zal minimaal 55 procent in de midden-koopcategorie vallen. Voor deze woningen is afgesproken dat de eigenaren van de woningen die niet mogen gebruiken voor speculatie en dat zij er zelf moeten gaan wonen. De overige woningen vallen in de vrije koopsector, waaronder 11 woningen met tuin die ruimer zijn dan 150 m2.

De eigenaar van de voormalige tegelfabriek is van plan om het monumentale deel te renoveren en acht onzelfstandige appartementen toe te voegen op de begane grond. Een deel van de huidige bebouwing zou moeten worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Op de daken van de nieuwbouw komen zonnepanelen. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zogenoemde ‘biobased’ materialen. Dit zijn materialen die een natuurlijke oorsprong hebben en een zo laag mogelijk milieubelasting kennen zoals kalkzandsteen, hout en metselwerk (klei). Het nu nog bestrate binnenterrein wordt groen. Hiermee moet het een aantrekkelijk gebied worden waar kinderen kunnen spelen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

“We zijn blij dat we in dit deel van Rivierenwijk woningen kunnen toevoegen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “De grotere woningen zijn een toevoeging voor de wijk. Verder is het mooi dat het gebied hiermee een stuk groener wordt.”

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht