Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

Utrecht onderzoekt de mogelijkheid om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog een bedrijfsgebouw staat. Hoeveel woningen er kunnen komen is onderdeel van het onderzoek. Gedacht wordt aan veertig woningen die moeten gaan vallen in het middensegment. Ook wordt onderzocht of er woonwerkunits kunnen komen. Het college heeft het intentiedocument goedgekeurd, waarmee groen licht is gegeven om het plan samen met initiatiefnemer Simonides Vastgoed BV en belanghebbenden verder te onderzoeken.

“Dit is een heel mooi initiatief dat meer mensen aan een woning in Utrecht moet helpen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). ”Daarbij willen we met name in Noordwest meer aanbod in het middensegment krijgen. Ik kijk er naar uit om de plannen verder uit te werken.”

Het huidige bedrijvencentrum Vechtenstein is een gedateerd bedrijfsverzamelgebouw dat niet meer goed aansluit op de woonbuurt, waar de afgelopen jaren veel nieuwbouwwoningen zijn gebouwd. Het betreffende gebied ligt vlakbij het Heukelompark en de Vecht. Met veel groen is dit hiermee een uitstekende locatie voor een prettige woonomgeving.

De volgende stap is het opstellen van een bouwenvelop met voorwaarden. De gemeente en de ontwikkelaar zullen omwonenden betrekken bij het opstellen hiervan.


Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht